Rozpoczęła się już nowa IX edycja projektu pastoralnego z cyklu Kazania na Górze.
KAZANIA NA GÓRZE czyli katechezy, które posiadają otwartą formułę spotkań dla każdego. Zapraszamy małżonków, osoby samotne, doświadczone życiem, seniorów ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia. Drodzy, nasze spotkania mają swój duchowy rytm, ale również cel pogłębiania wiary i chrześcijańskiej postawy w życiu każdego z nas. Każde spotkanie prowadzone jest przez innego duszpasterza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Każda katecheza niesie inne przesłanie, ale możecie też wybrać ulubiony temat lub możliwy dla siebie termin.

W kwietniu odbyło się drugie spotkanie i katecheza pełna treści prowadzona przez ks. dr Jarosława Kwietnia, rektora i wykładowcę WSD Koszalin. Inspiracją stała się tym razem ewangeliczna SAMARYTANKA, liturgicznie rzadko słyszymy ten tekst z Ewangelii wg św. Jana, bowiem czytany jest, co 3 lata w okresie Wielkiego Postu.
W tej serii podglądamy i podsłuchujemy rozmowy JEZUSA z ciekawymi ludźmi, albo rozmowy ciekawych ludzi z jeszcze 'ciekawszym' Człowiekiem, bo i Bogiem zarazem, Jezusem Chrystusem. Dzisiaj Jego spotkanie z Samarytanką... Słuchajmy tej Ewangelii, nie tylko jako przypomnienie, ale jako Słowo Boże, z tym nastawieniem... żeby Duch Św. spróbował dotrzeć do naszego serca (...)

  1. Nasz Bóg jest pokorny wobec naszej słabości i nie przeszkadza Mu to, że jesteśmy grzeszni, słabi
  2. Nasz Bóg jest cierpliwy, toleruje cierpliwie, że wciąż nie dorastamy do tego, co chce nam dać i powiedzieć;
  3. Pan Jezus posyłał i posyła do nas kobiety z dobrym słowem, z opowieścią o Nim, z Dobrą Nowiną. Czy doceniliśmy te kobiety? Może warto je wspomnieć. Jak wiele kobiety wniosły do mojego życia? Nie tylko  od strony wiary ale  także od strony człowieczeństwa. Coś pięknego. Czego nauczyłem się od kobiet?
  4. Nie od nas zależy to wszystko co robimy, do końca  trzeba mieć ufność w Bogu;
  5. Moim pokarmem jest pełnić wolę Bożą, zacznijmy kochać Boże przykazania i zobaczymy, że daje to nowy 'smak' naszemu życiu. 

ZAPRASZAMY do wysłuchania :) naprawdę WARTO :)

W tym spotkaniu uczestniczyły 43 osoby, internetowo 938 wyświetleń.

Katechezę w dniu 27 czerwca 2021 r., poprowadzi, ks. dr Remigiusz Szauer - prefekt i wykładowca WSD Koszalin, diecezjalny duszpasterz akademicki. Temat: "BARTYMEUSZ - 7 SPOTKAŃ Z JEZUSEM".
KATECHEZY - obostrzenia zostały zminimalizowane, dlatego zachowując zasady sanitarne, proponujemy uczestnictwo bezpośrednio przy Sanktuarium, ale oczywiście kontynuujemy i od godz. 15:30 transmisja na żywo, która dostępna będzie w mediach społecznościowych za pośrednictwem telewizji internetowej Dobre Media oraz na Facebooku Fundacji Przymierze.
    • facebook.com/fundacjaprzymierze
POWRACAMY także do bezpośrednich spotkań po katechezie, zatem możliwe stają się wspólnotowe spotkania z prowadzącym kapłanem, oczywiście przy kawie z dobrym ciastem.

Katechezy w każdą OSTATNIĄ NIEDZIELĘ miesiąca od kwietnia 2021 - do października 2021. Fundacja Przymierze jest organizatorem spotkań. ZAPRASZAMY!

#GóraChełmska #KazanianaGórze2021 #katecheza #IXedycja #FundacjaPrzymierze #sanktuariumkoszalin

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz