Pan Dariusz Budzelewski, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Koszalinie, przekazał Fundacji pamiątkowy medal, który ostatecznie znajdzie miejsce w Muzeum im. św. Jana Pawła II, w Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym na Górze Chełmskiej w Koszalinie.
Medal o średnicy 70mm, wykonany z materiału: znal galwanizowany na kolor mosiądzu, emalia biała, niebieska i czerwona, medal odlewany ciśnieniowo. Awers przedstawia: na wydzielonych polach, których krawędzie tworzą zarys krzyża, widok katedry od strony pomnika z Papieżem oraz Sanktuarium na Górze Chełmskiej; herb Miasta Koszalina oraz Papieża Jana Pawła II. Rewers: postać św. Jana Pawła II i napis "Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa. Przyszłość narodu, państwa, Europy i świata". (Słowa z homilii Jana Pawła II wygłoszone w Koszalinie 1.06.1991 r.)

Współpraca Fundacji Przymierze rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku, kiedy Prezes Dariusz Budzelewski poprosił o przekazanie okolicznościowych medali Fundacji Przymierze dla Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, odział w Koszalinie. Fundacja przekazała medale wybite w 2021 roku, wykonane ze stali kwasoodpornej, a dedykowane do siedzisk przy Centrum. Z tej limitowanej kolekcji, zawierającej tylko awers, zostały przekazane dwa medale: z Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze Chełmskiej w Koszalinie oraz z logotypem Fundacji Przymierze. Ponadto medale tłoczone w 2017 roku:  awers - Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze Chełmskiej w Koszalinie, rewers - logo Fundacji Przymierze oraz awers - św. Jan Paweł II Pielgrzym na Górze Chełmskiej, rewers - logo Fundacji Przymierze.
Medale zostały przekazane do zbiorów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z oddziałem w Koszalinie i będą prezentowane na organizowanych wystawach i pokazach oraz opublikowane w przygotowywanym wydawnictwie książkowym - aneksie katalogu medali koszalińskich. Zgodnie ze Statutem Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział w Koszalinie prowadzi w swej działalności badania historyczne i popularyzuje medalierstwo i numizmatykę oraz dzieje Pomorza Zachodniego. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne jest stowarzyszeniem naukowym i kulturalnym, zrzeszającym miłośników numizmatyki - profesjonalistów i amatorów.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz