W lutym 2022 prowadzone były prace budowlane, zostały postawione ścianki działowe w całym lokalu Kawiarni Cafe Chełmska. W ten sposób mamy już wydzielone konkretne obszary i pomieszczenia. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiły: roboty murarskie polegające na wykonaniu ścian działowych w kawiarni Cafe Chełmska na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Ściany działowe zostały wykonane z gazobetonu o grubości 12 cm.

W kawiarni wykonano również dodatkowe prace budowlane: docieplenie podbitki dachowej; zamurowanie skosów pod dachem. W tym etapie koszt materiałów wyniósł: 1.039,23 zł brutto. Natomiast koszt robocizny został oszacowany na 1.845,00 zł brutto, ale tu Firma "Cegiełka"  dodała swój wkład, swoją "cegiełkę" - dziękujemy.
Prace prowadziła firma: Usługi Ogólnobudowlane „CEGIEŁKA” Zygmunt Miziołek. Całkowity koszt materiałów i robocizny wyniósł: 34.419,03 zł brutto.  Wydatkowanie środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.
Pozostała nam również część zakupionego materiału budowlanego (styrodur), który już został wykorzystany do dalszych prac w Centrum na Górze Chełmskiej. Wartość przekazanego materiału 1.559,00

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz
Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / arch. inż. Marek Jankowski, Pracownia ArchTim