Ostatnia sobota kwietnia stała się dla naszej Fundacji Przymierze pięknym przeżyciem kulturotwórczym, a jednocześnie okazją do wsparcia poprzez zakup cegiełek na koncert charytatywny: "POMOC DLA UKRAINY". Cegiełki zostały przekazane dla osób, które wyraziły wolę udziału w koncercie, przede wszystkim osoby wspierające czynnie, w formie wolontariatu, działania Fundacji. Koncert odbył się 30 kwietnia 2022 r., godz. 17:00 w Filharmonii im. Stanisława Moniuszki, w Koszalinie. Wystąpił: Żytomierski zespół taneczny "Słoneczko", Miejskiej Szkoły Sztuki Choreograficznej w Żytomierzu z Ukrainy.

W grudniu 2013 r. Ministerstwo Kultury Ukrainy przyznało zespołowi tańca „Słoneczko” status akademicki. Założycielami tego zespołu byli, Honorowi Obywatele Żytomierza, profesorowie Tatiana i Mychajło Guzunowie. Potrzeba bardziej profesjonalnego poznania podstaw choreografii doprowadziła do otwarcia w 1993 roku w Żytomierzu Miejskiej Szkoły Sztuki Choreograficznej. Założycielem szkoły została rada miejska Żytomierza, a Mychajło Guzun od początku istnienia szkoły jest jej dyrektorem. Zespół bierze czynny udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w mieście, regionie, kraju i za granicą. Zespół wielokrotnie występował w Polsce, Bułgarii, Czechach, Austrii, Włoszech, Węgrzech, Hiszpanii, Portugalii, Francja, Niemczech, Rumunii, Mołdawii, Litwie, Estonii.


Fundacja Przymierze od chwili toczącego się konfliktu na Ukrainie zdecydowała się na pomoc, w różnej formie, która bezpośrednio trafi do poszkodowanej ludności lub przybywających do naszego kraju uchodźców.