Do kolejnego etapu realizacji prac przystąpiliśmy w marcu 2022, były to prace instalacyjno-elektryczne w obiekcie: Kawiarnia CAFE CHEŁMSKA w Koszalinie na Górze Chełmskiej. W kawiarni położono wszystkie instalacje elektryczne: oprzewodowanie i osprzęt elektryczny, zakup i montaż tablicy elektrycznej, sterownik i panel oświetlenia GIRA, oświetlenie podstawowe i awaryjne, wypusty oświetleniowe zakończone listwą zaciskową, wypusty gniazd 1 i 3 fazowe zakończone gniazdami.  Została także przygotowana dokumentacja powykonawcza. Prace prowadziła firma: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych "ELKO 2" z siedzibą w Koszalinie, inż. Jacek Szmyt.

W tym etapie koszt materiałów wraz z robocizną wyniósł: 69.741,00 zł brutto. Wydatkowanie środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.
Roboty instalacyjno-elektryczne zostały wykonane zgodnie z projektem arch. inż. Marka Jankowskiego, Pracownia ArchTim w Koszalinie, który prowadzi nadzór inwestorki. Projekt wykonawczy: AMJ studio w Poznaniu, zespół: inż. arch. Adam Jankowski, inż. arch. Kamil Paszek, Łukasz Lipski.

Jednocześnie zamontowano instalacje niskonapięciowe, okablowanie internetowe i gniazda internetowe, potrzebne do sprawnego funkcjonowania i obsługi Kawiarni Cafe Chełmska. Prace prowadzone były przez Firmę "INSTALATOR" Łukasz Różyło.
Koszt prowadzonych prac: 1.200,00 zł brutto. Wydatkowanie środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz
Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / arch. inż. Marek Jankowski, Pracownia ArchTim