W kwietniu 2022 prowadzone były kolejne prace budowlane w Kawiarni Cafe Chełmska w Koszalinie na Górze Chełmskiej. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, zawierał: tynkowanie ścian o powierzchni 378 m2 według obmiaru rzeczywistego; tynk cementowo-wapienny, na materiale sanberg ztu 02.
Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem arch. inż. Marka Jankowskiego - Pracownia ArchTim, który z ramienia Fundacji Przymierze prowadzi nadzór w trakcie prowadzonych prac przy projekcie Kawiarnia Cafe Chełmska.

Prace tynkarskie prowadziła firma: Jarosław Sikorski Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą w Gorawino. Całkowity koszt materiałów i robocizny wyniósł brutto: 19.992,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych 00/100).  Wydatkowanie środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / arch. inż. Marek Jankowski, Pracownia ArchTim