Trwają nasze spotkania z nowym cyklem katechez: "Biblijne Kobiety - inspirują dziś...", w ramach jubileuszowej X edycji projektu pastoralnego: Kazania na Górze.
Majowy TEMAT: "Estera - Biblijne Kobiety", wygłosił ks. Wojciech Szulczewski - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Śmiechowie. Katecheza biblijna, przekazana nam bardzo dynamicznie, wprost obrazowo i plastycznie wydobywając przesłanie na "tu i teraz". Dziękujemy za to, co było dotknięciem kobiecych serc i ludzkości - pragnienie pokoju, każdy z nas potrzebuje pokoju w sobie i wokół siebie. Katecheza bardzo mocno wpisała się i została osadzona w obecnej rzeczywistości, którą przeżywamy...

Kobiety Biblii, które inspirują - to tak jest, że w ogóle Biblia inspiruje; P. Bóg inspiruje, kocha nas i cały czas nam to pokazuje i działa przez swoje Słowo. Każde słowo Pisma Św., to jest wielki dowód miłości P. Boga do nas i kiedy je czytamy, kiedy karmimy się tym słowem, wtedy ono inspiruje nas do cudownych, wspaniałych rzeczy. A tym bardziej, kiedy P. Bóg posługuje się historiami, osobami, które w Biblii są przedstawione... Księga Estery, bardzo krótka, ale też bardzo treściwa i za każdym razem, kiedy czytałem Księgę Estery, cały czas pojawiały się nowe tematy, P. Bóg dotykał mojego serca... Zredukowałem to nasze spotkanie do dwóch tematów, chociaż jest ich o wiele więcej, żeby było jasno.

Pierwszy temat, to jest KOBIETA - traktowanie kobiety przez władcę, przez króla perskiego, dworzan i w kontrze, traktowanie kobiety przez P. Boga. To jest bardzo zasadnicza różnica (...)

Drugi temat, którym też się zajmę, to jest DOBRO, które POKONUJE ZŁO. Zło bardzo jasno jest opisane w Księdze Estery; zło, które przepełnia serce człowieka, później z tego serca wypływa zarażając wszystkich wokół - otoczenie, króla, rodzinę... i p. Bóg, który sobie z tym złem radzi, kiedy człowiek jest bez szans, P. Bóg przychodzi ze swoją pomocą, dobrem pokonując zło (...) P. Bóg może pokonać każde zło, ale bardzo potrzebuje nas, naszej postawy, potrzebuje naszego postu, naszej modlitwy oraz naszej w tym wspólnoty i jedności.

ZAPRASZAMY Cię do wysłuchania :) Słowo inspirujące życie, każdego, nie tylko kobiety :)

W spotkaniu przy sanktuarium uczestniczyło 58 osób; pod Gościńcem 39 osób; on-line 968. Cukiernia Pielesiak, dziękujemy za wyjątkowe, jak zawsze pyszne ciasto :)


Następna katecheza: "Rut i Noemi - Biblijne Kobiety - inspirują dziś...", dnia 26 czerwca 2022 r., poprowadzi ks. bp Krzysztof ZADARKO - biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
KATECHEZA - Sanktuarium oraz od godz. 15:30 dostępna bezpośrednia transmisja w mediach społecznościowych, za pośrednictwem YouTube na kanale sanktuarium oraz Facebooku Fundacja Przymierze i YouTube telewizji internetowej Dobre Media Nowej Ewangelizacji.

relacja po wydarzeniu na: www.fundacja-przymierze.pl
Po katechezie dalsza część spotkania pod Gościńcem. Wspólnotowe spotkania przy kawie  tworzą wyjątkowy klimat kultury SPOTKANIA i dzielenia się. Zapraszamy:)
KAZANIA NA GÓRZE czyli katechezy, które posiadają otwartą formę spotkań dla każdego, Zapraszamy małżonków, osoby samotne czy doświadczone życiem, seniorów ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia. Drodzy nasze spotkania mają swój duchowy rytm, ale również cel pogłębiania wiary i chrześcijańskiej postawy w życiu codziennym. Każde spotkanie prowadzone jest przez innego duszpasterza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i każda katecheza niesie przesłanie, ale możecie też wybrać temat lub możliwy dla siebie termin.

#SPOTKANIA2022 w każdą OSTATNIĄ NIEDZIELĘ miesiąca: Kwiecień - Październik 2022.
ORGANIZATOREM spotkań jest FUNDACJA PRZYMIERZE. Zapraszamy!

#Spotkania2022BiblijneKobiety #KazanianaGórze2022 #GóraChełmska2022 #edycjaJubileuszowa2022 #FundacjaPrzymierze2022 #sanktuariumkoszalin2022

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz