W dniach 14 lipca oraz 15 lipca 2022 roku na Górze Chełmskiej przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odbywały się warsztaty dla rodzin oraz dzieci i młodzieży z Tomaszowa Mazowieckiego wypoczywających w Łazach. Organizatorem tego wypoczynku jest Hufiec z Doliny Pilicy należący do Chorągwi Łódzkiej.

Pierwszego dnia 14/07/2022 wzięło udział 15 rodzin w dwóch grupach.  Rodzice razem z dziećmi poznawały trzy łaski pielgrzymkowe, które w szczególny sposób Matka Boża wyprasza w tym sanktuarium: Łaska zadomowienia - dzieci rysowały dom umieszczając w nim wszystko to, co sprawia, że jest on: przytulny, ciepły, pełen miłości, radości i bezpieczeństwa. Następnie do tego domu zaprosiły Matkę Bożą przyklejając Jej wizerunek. W tym samym czasie rodzice, w małżeńskim dialogu, dziękowali sobie wzajemnie za to, co stanowiło ich wzajemny dar - mieli za zadanie wypisać na kartkach co najmniej trzy rzeczy. Łaska wewnętrznej przemiany - wspólnie z dziećmi rodzice zastanawiali się nad tym, co można by zrobić żeby w swoim domu wszyscy czuli się lepiej. Postanowienie to zapisywali na przygotowanych sercach i ofiarowali Matce Bożej w sanktuarium, prosząc Maryję o wstawiennictwo i pomoc w tej sprawie. Łaska gorliwości apostolskiej - oglądając wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II, która znajduje się w zewnętrznej infrastrukturze Muzeum im. św. Jana Pawła II przy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym i została przygotowana przez Fundację Przymierze, dzieci na otrzymanej kolorowance napisały jedną z cech, która najbardziej im się podoba w postawie Ojca Świętego i którą chciałyby naśladować.
Rodziny bardzo zaangażowały się i z zainteresowaniem rozwiązywały poszczególne zadania. Największą potrzebą w rodzinach jest przebywanie razem. Takie postanowienia najczęściej zanoszone zostały w darze do sanktuarium.

Następnego dnia 15/07/2022 w warsztatach o św. Janie Pawle II uczestniczyły dzieci i młodzieży - 130 osób. Celem tych warsztatów było bliższe poznanie osoby świętego a także nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, przybliżenie historii tego miejsca. Poprzez zabawy edukacyjne: kalambury, nonogramy, puzzle, poszukiwanie herbu Jana Pawła II, poznawanie wartości jaką jest godność człowieka itp., uczestnicy aktywnie uczyli się pracy zespołowej a także w różnej formie pogłębiali swoją wiedzę.

Warsztaty dla rodzin oraz dzieci i młodzieży odbywały się w przestrzeni Góry Chełmskiej, na wolnym powietrzu wokół sanktuarium oraz powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego. Warsztaty zostały zorganizowane przy udziale Szensztackich Sióstr Maryi. Fundacja Przymierze zaangażowała się poprzez zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów: koszt 98,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) oraz pomoc edukacyjną: Wystawa plenerowa ze św. Janem Pawłem II.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze