Warsztaty formacyjno-pastoralne: Kawiarenka Dialogowa Małżonków, których celem jest wzajemne zrozumienie i umocnienie relacji małżeńskich; tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i wyrozumiałości między małżonkami, to jednocześnie pomost do budowania więzi rodzinnych opartych na miłości i szacunku.
Termin: 3 grudnia, niedziela godz. 16.00
Temat: Macierzyństwo

Miejsce: Kawiarnia 'Kawa z Duszą' - Koszalin, ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
Zgłoszenia: 667 232 295 / Monika i Maciej Gołuńscy
Fundacja Przymierze zgodnie ze swoim celem wspiera misją wychowawczą Ruchu Szensztackiego, organizując i tworząc obszary formacji dla małżeństw, rodzin, młodzieży, dzieci.