Nasze comiesięczne spotkanie na Górze Chełmskiej przypadło w Dzień Matki, tego dnia rozważaliśmy kolejny OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO. Kazania na Górze 26 maja 2019 r. poprowadził ks. dr Wojciech Parfianowicz - redaktor Gościa Niedzielnego w Koszalinie, wykładowca WSD. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wprowadzenie w drugi z 'owoców', które św. Paweł wymienia w Liście do Galatów 5,22-23 RADOŚĆ - pierwszą rzeczą jaką należy rozróżnić, to: radość naturalna - zwykła, ludzka, którą można też nazwać zadowoleniem oraz radość nadprzyrodzona - owoc Ducha Św. Te dwa rodzaje radości wzajemnie się uzupełniają, chociaż mają inne ŹRÓDŁO...

Uśmiech, pogoda ducha, pozytywne podejście do życia... RADOŚĆ nadprzyrodzona, nie jest tylko wewnętrzna lecz także manifestuje się na zewnątrz. Są jednak takie momenty życiowe, kiedy doświadczenie kryzysu, strapienia, krzyża... mogą spowodować, że radość istnieje bez pogodnego oblicza. Naturalna RADOŚĆ ma swoje źródło w naturalnej harmonii życia, gdy coś dobrego dzieje się w naszym życiu, gdy mamy wszystko tak po ludzku ogarnięte... Ale taka radość może też mieć źródło w przyjemności, może pojawić się w grzechu. To, co może gasić radość, to wszelkie formy egoistyczne, narcystyczne; syndrom dawcy; brak harmonii pomiędzy przyjemnością a umartwieniem; depresja - choroba, która zabiera radość... (plik audio dostępny poniżej, na stronie Fundacji Przymierze; zapraszamy do wysłuchania całości).

Na katechezę przybyło 45 osób, a ufamy że coraz więcej osób skorzysta z dalszej części spotkania, gdzie już mniej oficjalnie - przy dobrej kawie z ciastem - rozmawiamy o sprawach ważnych i życiowych. Dziękujemy tym którzy przybywają od lat, ale także nowym osobom, które dołączają do naszego grona i korzystają z katechez organizowanych przez Fundację Przymierze - powołaną przez Szensztackie Siostry Maryi.

ZAPRASZAMY na katechezę i wspólne spotkanie w CZERWCU, które poprowadzi ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor WSD Koszalin. Tematem spotkania będzie kolejny owoc Ducha Świętego - POKÓJ. Jeżeli to ważne dla Ciebie, zaproś znajomych i wybierz się na Górę Chełmską - pamiętamy, to zawsze ostatnia niedziela miesiąca.