KAZANIA NA GÓRZE - OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO czyli katechezy, które posiadają otwartą formę spotkań dla: małżonków, osób samotnych czy doświadczone życiem, seniorów, ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia. Najbliższa katecheza 28 lipca w Sanktuarium Przymierza o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Nieszpory, a następnie katechezę wygłosi ks. Dariusz Jaślarz, proboszcz parafii w Manowie. TEMAT: OWOC-CIERPLIWOŚĆ...

Czerwcowe spotkanie, w pełni upalnego lata, poprowadził ks. dr Wojciech Wojtowicz, rektor i wykładowca WSD Koszalin. Pogratulował słuchaczom, którzy w prawie 'ekstremalnych' warunkach pogodowych przyszli i z zainteresowaniem słuchali katechezy z cyklu OWOCE DUCHA ŚW. POKÓJ - etymologia hebrajskiego określenia pokój - oznacza: być nietkniętym, nienaruszonym... całościowym, zintegrowanym.

To kolejny wkład Fundacji Przymierze w powstające Centrum, która w grudniu 2018 r. zakupiła płyty z granitu polerowanego w kolorze czarnym, które stanowią zewnętrzną część elewacji frontonu Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Miejsce to posiada wymiar kulturotwórczy, religijny i rekreacyjny. Wspieranie powstawania i rozwoju Centrum jest jednym z celów statutowych Fundacji. Zakup materiałów kamiennych został pokryty ze środków, jakie Fundacja zebrała podczas świątecznego koncertu charytatywnego w 2017 i koncertu Rzeczypospolitej Pieśni oraz przeprowadzonych wówczas zbiórek publicznych do puszek i ze stoisk charytatywnych, na rzecz powstającego Centrum.

Zaangażowanie Fundacji w powstające Centrum posiada konkretny wymiar, począwszy od przygotowania tłumaczeń słów św. Jana Pawła II: Czy słowa Boga wypowiedziane na Synaju nie odezwały się dalekim echem również tu, na tej Górze? ... Dekalog - Dziedzictwo Starego Przymierza Boga z Izraelem - został potwierdzony w Ewangelii jako moralny Fundament Przymierza Nowego we Krwi Chrystusa - Koszalin 1991. Tłumaczenie w 21 językach świata: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, łacina, holenderski, duński, fiński, węgierski, czeski, chorwacki, bośniacki, rosyjski, ukraiński, białoruski, łotewski, wietnamski, arabski - stało się to możliwe dzięki pomocy wielu doświadczonych i profesjonalnych tłumaczy. Dziękujemy wszystkim za wkład w powstające dzieło, pomoc i życzliwe wsparcie. Powstawanie zewnętrznej części muzealnej Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie dobiega końca. Autorem projektu jest architekt inż. Marek Jankowski - ArchTim.

Projekt związany jest z działalnością Statutową Fundacji Przymierze w ramach realizacji międzynarodowej misji wychowawczej i edukacyjnej, formacyjnej i pastoralnej Ruchu Szensztackiego. To także tworzenie bezpiecznych i profesjonalnych obszarów dla wzrastania przyszłego pokolenia w naszej Ojczyźnie.

KAZANIA NA GÓRZE - OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO czyli katechezy, które posiadają otwartą formę spotkań dla: małżonków, osób samotnych czy doświadczonych życiem, seniorów, ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia. Najbliższa katecheza 30 czerwca w Sanktuarium Przymierza o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe, a następnie katechezę wygłosi ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor WSD w Koszalinie. TEMAT: OWOC - POKÓJ... Bezpośrednio po katechezie ks. Wojciech poprowadzi dalszą część spotkania - warsztatową w domu sióstr i siedzibie Fundacji Przymierze, wspólna rozmowa i dzielenie się przy kawie.

Oznacza to, że już 14 lipca (niedziela) po raz kolejny spotykamy się na szczycie Góry Chełmskiej. Nasze spotkania stają się tradycją, która umożliwia wspólne i miłe spędzenie czasu, a jednocześnie poprzez wydarzenie kulturalne i artystyczne, daje szansę na wsparcie pięknego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego powstającego przy Sanktuarium.

Nasze comiesięczne spotkanie na Górze Chełmskiej przypadło w Dzień Matki, tego dnia rozważaliśmy kolejny OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO. Kazania na Górze 26 maja 2019 r. poprowadził ks. dr Wojciech Parfianowicz - redaktor Gościa Niedzielnego w Koszalinie, wykładowca WSD. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wprowadzenie w drugi z 'owoców', które św. Paweł wymienia w Liście do Galatów 5,22-23 RADOŚĆ - pierwszą rzeczą jaką należy rozróżnić, to: radość naturalna - zwykła, ludzka, którą można też nazwać zadowoleniem oraz radość nadprzyrodzona - owoc Ducha Św. Te dwa rodzaje radości wzajemnie się uzupełniają, chociaż mają inne ŹRÓDŁO...

Góra Chełmska - powstaje zewnętrzna ściana muzealna ze słowami św. Jana Pawła II: CZY SŁOWA BOGA WYPOWIEDZIANE NA SYNAJU NIE ODEZWAŁY SIĘ DALEKIM ECHEM RÓWNIEŻ TU, NA TEJ GÓRZE? (Koszalin 1991). Tekst przetłumaczony jest w 21 językach i obecnie umieszczany na łuku wokół wieży.

Obecny stan związany z infrastrukturą zewnętrzną powstającego Centrum, to między innymi elewacje zewnętrzne z cegły klinkierowej.

KAZANIA NA GÓRZE - OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO czyli katechezy, które posiadają otwartą formę spotkań dla wszystkich, Zapraszamy małżonków, osoby samotne czy doświadczone życiem, seniorów, ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia. ZAPRASZAMY na VII Edycję projektu pastoralnego...