W niedzielę Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy pierwsze z tegorocznych spotkań, które poświęcone są OWOCOM  DUCHA ŚWIĘTEGO. Kazania na Górze 28 kwietnia 2019 r. poprowadził ks. Wojciech Pawlak - wikariusz parafii św. Kazimierza w Koszalinie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wprowadzenie w pierwszy z 'owoców', które św. Paweł wymienia w Liście do Galatów 5,22-23
MIŁOŚĆ - chcemy coraz bardziej poznawać działanie Ducha Św., aby zacząć z Nim współpracować...na ile jesteśmy otwarci i gotowi przyjąć Jego działanie?  Św. Paweł w Liście do Galatów nakreśla tę wewnętrzną walkę, która w nas się toczy pomiędzy uczynkami z ciała i z ducha...

To kolejne w tym roku spotkanie warsztatowe, projekt pastoralny otwarty i skierowany do każdej pary małżeńskiej, której zależy na umocnieniu i rozwoju wzajemnych relacji - w różnych wymiarach życia rodzinnego i społecznego; duchowego i zawodowego. Połączenia biegunów i tworzenie klimatu wzajemnego zaufania oraz zrozumienia, a jednocześnie budowanie pomostu opartego na wzajemnej miłości i szacunku. Podczas warsztatów osobisty dialog małżonków poprzedzony jest impulsem wprowadzającym oraz otrzymaniem Menu dialogu do wspólnej rozmowy. Czy szukamy równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a odpoczynkiem? Jak zdobyć równowagę i zagospodarować czasem dla siebie, dla rodziny?

ZAPRASZAMY na VII Edycję projektu pastoralnego KAZANIA NA GÓRZE - OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO czyli katechezy, które posiadają otwartą formę spotkań dla wszystkich. Zapraszamy małżonków, osoby samotne czy doświadczone życiem, seniorów ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia.

Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie - aktualny stan inwestycji

W grudniu 2018 r. zakończyliśmy kolejny etap budowy. Zostały zamontowane okna i drzwi w całym budynku, wykonano podbitkę dachu i konstrukcję schodów zewnętrznych. Najwięcej czasu i precyzji wymagała zewnętrzna ściana muzealna, której zakończenie będzie dopiero w 2019 r. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z budowy.

Czytaj dalej na stronie Sanktuarium Przymierza

W cieniu Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej w Koszalinie powstaje Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne. Odkryj piękno tego miejsca i buduj z nami :)

Czytaj dalej na stronie Sanktuarium Przymierza

Spotkania otwarte, których celem jest wzajemne umocnienie relacji małżeńskich w różnych wymiarach życia rodzinnego i społecznego; duchowego i zawodowego. Połączenia biegunów i tworzenie klimatu wzajemnego zaufania oraz zrozumienia, a jednocześnie budowanie pomostu opartego na wzajemnej miłości i szacunku. Podczas warsztatów osobisty dialog małżonków poprzedzony jest impulsem wprowadzającym oraz otrzymaniem Menu dialogu do wspólnej rozmowy. Edukacja finansowa czy finanse domowe - to temat bliski naszemu życiu.

Fundacja Przymierze zaangażowała się w pomoc organizując: Warsztaty ze stylistką, które stanowiły integralną całość projektu dla młodych kobiet uczestniczących w spotkaniu rekolekcyjnym: Jesteś tego warta.

II Świąteczny Koncert Charytatywny odbył się w przepięknym klimacie świątecznym, a dzięki wykonawcom, którzy zaśpiewali, zagrali i zatańczyli, także w nastrój karnawałowy.
W imieniu Zarządu Fundacji Przymierze pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom wspaniałego koncertu, który odbył się 28 grudnia 2018 r. w Filharmonii Koszalińskiej. Drodzy Państwo, Wasza spontaniczna odpowiedź na nasze zaproszenie, które dotarło do mieszkańców Koszalina, całego Powiatu Koszalińskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego, spowodowała że wszystkie miejsca tego piątkowego wieczoru w Filharmonii im. Stanisława Moniuszki wypełniły się, a cegiełki ze sprzedaży których dochód przeznaczony jest na budowę Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej rozeszły się na długo przed premierą. Dziękujemy za wspaniały gest serca i solidarności z Fundacją Przymierze i Szensztackim Instytutem Sióstr Maryi. Dzieło budowy wspierane jest również poprzez dotację z MKiDN w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorem koncertu była także Filharmonia, wyrazy naszego uznania za współpracę i wszelką pomoc składamy Dyrektorowi koszalińskiej Filharmonii Robertowi Wasilewskiemu.