Dnia 3 grudnia 2017 r. w koszalińskiej kawiarni "Kawa z duszą" odbyło się spotkanie małżonków czyli warsztaty formacyjno-pastoralne, których Fundacja Przymierze była współorganizatorem.
Kawiarenkę dialogową małżonków, która jest inicjatywą Szensztackiego Dzieła Rodzin i jest projektem otwartym dla wszystkich chętnych, poprowadzili - wspólnie z s. Krzysztofą Fulneczek - małżonkowie państwo Monika i Maciej Gołuńscy. W dar i tajemnicę macierzyństwa wprowadził zebranych  ks. dr Kazimierz Klawczyński, wicekanclerz Kurii oraz kapelan sanktuarium na Górze Chełmskiej.

Warsztaty formacyjno-pastoralne: Kawiarenka Dialogowa Małżonków, których celem jest wzajemne zrozumienie i umocnienie relacji małżeńskich; tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i wyrozumiałości między małżonkami, to jednocześnie pomost do budowania więzi rodzinnych opartych na miłości i szacunku.
Termin: 3 grudnia, niedziela godz. 16.00
Temat: Macierzyństwo

Podsumowanie warsztatów edukacyjnych - Jan Paweł II a Fatima, których Fundacja Przymierze - obok Szensztackich Sióstr Maryi - była organizatorem. Warsztaty zostały przeprowadzone 18 października 2017 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej z Łekna k./ Koszalina. Celem warsztatów było poznanie i przybliżenie młodzieży postaci św. Jana Pawła II a jednocześnie kształtowanie w młodych osobach postawy otwartości na takie wartości jak: przyjaźń, wspólnota, przebaczenie, wiara, świętość, modlitwa i wierność wobec codziennych małych wyborów.

W niedzielę 29 października zapraszamy na KATECHEZĘ w ramach projektu pastoralnego KAZANIA NA GÓRZE - tematyka Błogosławieństw. Spotykanie w sanktuarium na Górze Chełmskiej o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Różaniec, a następnie ks. Radosław Siwiński, dyrektor Domu Miłosierdzia poprowadzi katechezę: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój... i cierpią prześladowania.

Dnia 18 października 2017 roku - ramach Fundacji Przymierze na Górze Chełmskiej w Koszalinie - odbędą się  warsztaty edukacyjne, zorganizowane w dla uczniów klas V, VI, VII  Szkoły Podstawowej w Łeknie.

W najbliższą niedzielę 24 września możesz brać udział w wydarzeniu, jakim są katechezy w ramach V Edycji spotkań: Kazania na Górze o tematyce błogosławieństw:

Zapraszamy do wysłuchania krótkiej reklamy radiowej: