KAZANIA NA GÓRZE - OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO czyli katechezy, które posiadają otwartą formę spotkań dla: małżonków, osób samotnych czy doświadczonych życiem, seniorów, ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia. Najbliższa katecheza 30 czerwca w Sanktuarium Przymierza o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe, a następnie katechezę wygłosi ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor WSD w Koszalinie. TEMAT: OWOC - POKÓJ... Bezpośrednio po katechezie ks. Wojciech poprowadzi dalszą część spotkania - warsztatową w domu sióstr i siedzibie Fundacji Przymierze, wspólna rozmowa i dzielenie się przy kawie.

Oznacza to, że już 14 lipca (niedziela) po raz kolejny spotykamy się na szczycie Góry Chełmskiej. Nasze spotkania stają się tradycją, która umożliwia wspólne i miłe spędzenie czasu, a jednocześnie poprzez wydarzenie kulturalne i artystyczne, daje szansę na wsparcie pięknego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego powstającego przy Sanktuarium.

Nasze comiesięczne spotkanie na Górze Chełmskiej przypadło w Dzień Matki, tego dnia rozważaliśmy kolejny OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO. Kazania na Górze 26 maja 2019 r. poprowadził ks. dr Wojciech Parfianowicz - redaktor Gościa Niedzielnego w Koszalinie, wykładowca WSD. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wprowadzenie w drugi z 'owoców', które św. Paweł wymienia w Liście do Galatów 5,22-23 RADOŚĆ - pierwszą rzeczą jaką należy rozróżnić, to: radość naturalna - zwykła, ludzka, którą można też nazwać zadowoleniem oraz radość nadprzyrodzona - owoc Ducha Św. Te dwa rodzaje radości wzajemnie się uzupełniają, chociaż mają inne ŹRÓDŁO...

Góra Chełmska - powstaje zewnętrzna ściana muzealna ze słowami św. Jana Pawła II: CZY SŁOWA BOGA WYPOWIEDZIANE NA SYNAJU NIE ODEZWAŁY SIĘ DALEKIM ECHEM RÓWNIEŻ TU, NA TEJ GÓRZE? (Koszalin 1991). Tekst przetłumaczony jest w 21 językach i obecnie umieszczany na łuku wokół wieży.

Obecny stan związany z infrastrukturą zewnętrzną powstającego Centrum, to między innymi elewacje zewnętrzne z cegły klinkierowej.

KAZANIA NA GÓRZE - OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO czyli katechezy, które posiadają otwartą formę spotkań dla wszystkich, Zapraszamy małżonków, osoby samotne czy doświadczone życiem, seniorów, ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia. ZAPRASZAMY na VII Edycję projektu pastoralnego...

W niedzielę Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy pierwsze z tegorocznych spotkań, które poświęcone są OWOCOM  DUCHA ŚWIĘTEGO. Kazania na Górze 28 kwietnia 2019 r. poprowadził ks. Wojciech Pawlak - wikariusz parafii św. Kazimierza w Koszalinie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wprowadzenie w pierwszy z 'owoców', które św. Paweł wymienia w Liście do Galatów 5,22-23
MIŁOŚĆ - chcemy coraz bardziej poznawać działanie Ducha Św., aby zacząć z Nim współpracować...na ile jesteśmy otwarci i gotowi przyjąć Jego działanie?  Św. Paweł w Liście do Galatów nakreśla tę wewnętrzną walkę, która w nas się toczy pomiędzy uczynkami z ciała i z ducha...

To kolejne w tym roku spotkanie warsztatowe, projekt pastoralny otwarty i skierowany do każdej pary małżeńskiej, której zależy na umocnieniu i rozwoju wzajemnych relacji - w różnych wymiarach życia rodzinnego i społecznego; duchowego i zawodowego. Połączenia biegunów i tworzenie klimatu wzajemnego zaufania oraz zrozumienia, a jednocześnie budowanie pomostu opartego na wzajemnej miłości i szacunku. Podczas warsztatów osobisty dialog małżonków poprzedzony jest impulsem wprowadzającym oraz otrzymaniem Menu dialogu do wspólnej rozmowy. Czy szukamy równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a odpoczynkiem? Jak zdobyć równowagę i zagospodarować czasem dla siebie, dla rodziny?

ZAPRASZAMY na VII Edycję projektu pastoralnego KAZANIA NA GÓRZE - OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO czyli katechezy, które posiadają otwartą formę spotkań dla wszystkich. Zapraszamy małżonków, osoby samotne czy doświadczone życiem, seniorów ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia.

Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie - aktualny stan inwestycji