W dniach 14 lipca oraz 15 lipca 2022 roku na Górze Chełmskiej przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odbywały się warsztaty dla rodzin oraz dzieci i młodzieży z Tomaszowa Mazowieckiego wypoczywających w Łazach. Organizatorem tego wypoczynku jest Hufiec z Doliny Pilicy należący do Chorągwi Łódzkiej.

W ramach jubileuszowej X edycji projektu pastoralnego: Kazania na Górze, trwają nasze spotkania z nowym cyklem katechez: "Biblijne Kobiety - inspirują dziś..."
Czerwcowy TEMAT: "Rut i Noemi - Biblijne Kobiety", wygłosił ks. bp Krzysztof Zadarko - biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Katecheza biblijna, niezwykle cenna, przekazana w szerokim kontekście, z odniesieniem to sytuacji "tu i teraz". Dostrzegliśmy, jak bardzo nasze życie utkane jest z relacji - różnych relacji codziennych, ale też takich niezwykłych i tej niepowtarzalnej relacji z Bogiem.

Spotkanie odbędzie się przy Sanktuarium Przymierza godz. 15.00 Koronka i nabożeństwo czerwcowe oraz KATECHEZA: "BIBLIJNE KOBIETY - RUT i NOEMI", poprowadzi ks. bp Krzysztof ZADARKO - biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Katecheza będzie także dostępna w mediach społecznościowych, godz. 15.30 bezpośrednia transmisja z sanktuarium na kanale YouTube oraz Facebooku Fundacja Przymierze za pośrednictwem Telewizji internetowej Dobre Media Nowej Ewangelizacji / YouTube.

W otoczeniu infrastruktury Centrum, przy wejściu prowadzącym i zapraszającym wszystkich przybywających, znajduje się figura Maryi Niepokalanej. Warunki pogodowe sprzyjały, dlatego 15 czerwca 2022 r. mogliśmy wykonać prace przy figurze Maryi. Odnowienie figury obejmowało oczyszczenie, umycie oraz konserwację specjalistycznym środkiem Cera siliconica - BRILLO do marmuru. Zostały też zrobione nowe nasadzenia przy figurze, do tego celu wykorzystaliśmy drewniane donice z ubiegłego roku, dekoracja stanowi kwiatowy wieniec. Nowe nasadzenia wymagają systematycznej pielęgnacji, w czym naszą Fundację Przymierze wspiera firma Hortum Consilio.

Prace przy kolejnych nasadzeniach i pielęgnacji kwiatów w donicach przy Centrum na Górze, robi się coraz piękniej. Przy realizacji tego projektu Fundacja Przymierze, podobnie jak w roku ubiegłym, współpracuje z firmą ogrodniczą Hortum Consilio Jakub Składowski z siedzibą w Parnowie. Fundacja uzyskała 3-letnią gwarancję (do 2024 r.) oraz możliwość okresowej, odpłatnej pielęgnacji roślin.
Dosadzanie KWIATÓW i ROŚLIN zostało wykonane w otoczeniu zabytkowej wieży widokowej i Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Fundacja Przymierze z Góry Chełmskiej chce tworzyć dla Państwa strefę kultury spotkania i przyjemnego odpoczynku.

Trwają nasze spotkania z nowym cyklem katechez: "Biblijne Kobiety - inspirują dziś...", w ramach jubileuszowej X edycji projektu pastoralnego: Kazania na Górze.
Majowy TEMAT: "Estera - Biblijne Kobiety", wygłosił ks. Wojciech Szulczewski - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Śmiechowie. Katecheza biblijna, przekazana nam bardzo dynamicznie, wprost obrazowo i plastycznie wydobywając przesłanie na "tu i teraz". Dziękujemy za to, co było dotknięciem kobiecych serc i ludzkości - pragnienie pokoju, każdy z nas potrzebuje pokoju w sobie i wokół siebie. Katecheza bardzo mocno wpisała się i została osadzona w obecnej rzeczywistości, którą przeżywamy...

W kwietniu 2022 prowadzone były kolejne prace budowlane w Kawiarni Cafe Chełmska w Koszalinie na Górze Chełmskiej. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, zawierał: tynkowanie ścian o powierzchni 378 m2 według obmiaru rzeczywistego; tynk cementowo-wapienny, na materiale sanberg ztu 02.
Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem arch. inż. Marka Jankowskiego - Pracownia ArchTim, który z ramienia Fundacji Przymierze prowadzi nadzór w trakcie prowadzonych prac przy projekcie Kawiarnia Cafe Chełmska.

Do kolejnego etapu realizacji prac przystąpiliśmy w marcu 2022, były to prace instalacyjno-elektryczne w obiekcie: Kawiarnia CAFE CHEŁMSKA w Koszalinie na Górze Chełmskiej. W kawiarni położono wszystkie instalacje elektryczne: oprzewodowanie i osprzęt elektryczny, zakup i montaż tablicy elektrycznej, sterownik i panel oświetlenia GIRA, oświetlenie podstawowe i awaryjne, wypusty oświetleniowe zakończone listwą zaciskową, wypusty gniazd 1 i 3 fazowe zakończone gniazdami.  Została także przygotowana dokumentacja powykonawcza. Prace prowadziła firma: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych "ELKO 2" z siedzibą w Koszalinie, inż. Jacek Szmyt.

Spotkanie odbędzie się przy Sanktuarium Przymierza godz. 15.00
Koronka i nabożeństwo majowe oraz KATECHEZA: "BIBLIJNE KOBIETY - ESTERA",
poprowadzi Ks. Wojciech Szulczewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Śmiechowie.

Rozpoczęliśmy kolejny, a zarazem nowy cykl katechez: "Biblijne Kobiety - inspirują dziś...", w ramach jubileuszowej X edycji projektu pastoralnego: Kazania na Górze.
Kwietniowy TEMAT: "SARA - Biblijne Kobiety", wygłosił ks. dr Jarosław Kwiecień - rektor i wykładowca WSD w Koszalinie.