Rozpoczęliśmy nasze spotkania już w rytmie wakacyjnym. Dnia 24 czerwca katechezę w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej poprowadził ks. dr Radosław Mazur, wykładowca - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Teologiczny w Koszalinie oraz WSD Koszalin.
Nieczystość - może zaślepić; może zabrać to, co stanowiło w naszym życiu wartość... bierze się z braku zrozumienia, umiłowania i zafascynowania czystością. Dlaczego czystość jest lepsza od nieczystości? Spojrzenie na przestrzeń ludzkiego życia - cielesność, płciowość, seksualność - od strony pozytywnej. Czystość - trzy sposoby pomagające rozwijać w naszym życiu miłość: obecność - dar, bezpieczeństwo; pracowitość - etos pracy, pomoc, sumienność; czułość - wrażliwość.  Zapraszamy do wysłuchania całości :)

W niedzielę 24 czerwca zapraszamy na KATECHEZĘ w ramach projektu pastoralnego KAZANIA NA GÓRZE. Tematyka: 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH.
Spotykanie w sanktuarium o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe, a następnie katechezę wygłosi ks. dr Radosław Mazur, adiunkt - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca - Instytut Teologiczny w Koszalinie, wykładowca WSD Koszalin. TEMAT: NIECZYSTOŚĆ. Po katechezie ks. Radosław poprowadzi dalszą część spotkania - warsztatową, w domu sióstr, wspólna rozmowa i dzielenie się przy kawie. Zapraszamy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca aż do października 2018.

Podczas katechezy wygłoszonej 27 maja przez ks. dr Wojciecha Parfianowicza, redaktora koszalińskiego Gościa Niedzielnego, mogliśmy dotknąć czym jest w swej istocie drugi z grzechów głównych oraz jak szukać zmiany i przemiany w swoim życiu chrześcijańskim.
Chciwość dotyczy bowiem nie tylko dóbr materialnych, ale również może obejmować wymiar duchowy i intelektualny. Chciwość jest nieuporządkowaniem serca, postawą serca, zatem nie jest zależna wyłącznie od stanu posiadania... chciwość może być postawą człowieka, który posiada wiele dóbr, ale też tego, który nie posiada prawie nic.

W niedzielę 27 maja zapraszamy na KATECHEZĘ w ramach projektu pastoralnego KAZANIA NA GÓRZE.  Tematyka: 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH.
Spotykanie w sanktuarium o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo majowe, a następnie ks. dr Wojciech Parfianowicz, redaktor koszalińskiego Gościa Niedzielnego poprowadzi katechezę, TEMAT: CHCIWOŚĆ. Po katechezie ks. Wojciech poprowadzi dalszą część spotkania - warsztatową, w domu sióstr, wspólna rozmowa i dzielenie się przy kawie. Zapraszamy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca aż do października 2018.

Tym razem na spotkaniu kawiarenki dialogowej, spotkanie formacyjno-warsztatowe, brało udział 5 małżeństw.
Małżonkowie podjęli próbę odpowiedzenia sobie na niektóre pytania: ta refleksja pokazała, że mamy problem z mądrym korzystaniem z komórki, Internetu. Jeżeli ten problem nie dotyczy bezpośrednio nas, ponieważ nie zostaliśmy wychowani "na komórce", to na pewno musimy być czujni wobec naszych dzieci.

Fundacja Przymierze kontynuuje rozpoczęty cykl spotkań pastoralnych. Katecheza przy Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej, zgromadziła osoby, które pragnęły pogłębić duchowość chrześcijańską, ale też wejść w nurt dążenia do wewnętrznej wolności, kształtując swoje postawy i mają odwagę spojrzeć na swoje wady.

W niedzielę 29 kwietnia zapraszamy na KATECHEZĘ w ramach projektu pastoralnego KAZANIA NA GÓRZE.  Tematyka: 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH.
Spotykanie w sanktuarium o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Nieszpory, a następnie o. Piotr Włodyga ze Starego Krakowa poprowadzi katechezę, TEMAT: PYCHA.
Po katechezie o. Piotr poprowadzi dalszą część spotkania - warsztatową, w domu sióstr, wspólna rozmowa i dzielenie się przy kawie.
Zapraszamy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca aż do października 2018.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i zechcieli skorzystać z wydarzenia, jakim był koncert Rzeczypospolitej Pieśni, wpisujący się w uczczenie 100 rocznicy odzyskania Niepodległości oraz przekazujący wartości patriotyczne. Koncert odbył się w sobotę 21 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Koszalińskiej Filharmonii im. Stanisława Moniuszki.

Zapraszamy na warsztaty formacyjno-pastoralne dnia 29 kwietnia o godz. 16.00 do kawiarni 'Kawa z duszą' -  wprowadzenie ks.  dr Wojciech Parfianowicz: "Wychowanie a mass-media".

To kolejny koncert organizowany przez Fundację Przymierze, tym razem jako organizatorzy, chcemy podkreślić obchody narodowego wydarzenia 100.rocznicy odzyskania niepodległości w Województwie Zachodniopomorskim oraz Koszalinie i Powiecie Koszalińskim. ZAPROSZENIE na okolicznościowy koncert Słupskiej Sinfonietty, chórów Fantazja i Kantele oraz Solistów,  skierowane jest do wszystkich mieszkańców oraz całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Koncert został objęty patronatem honorowym Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka oraz Prezydenta Miasta Piotra Jedlińskiego.