Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze Chełmskiej - prezentacja FOTOGRAFICZNA autorstwa Pracowni ArchTim przygotowana na III Świąteczny Koncert Charytatywny - 28 grudnia 2019 r. - Filharmonia Koszalińska.

Obecnie prace budowlane związane były z zagospodarowaniem zewnętrznej infrastruktury przestrzennej i muzealnej. Już od wiosny będzie można zbliżyć się do obiektu Centrum oraz wieży widokowej, co ze względu, na dotychczas prowadzone prace budowlane nie było możliwe.

Do dzisiaj dzięki Pracowni ArchTim, naprawdę został wykonany ogrom prac, także dzięki Firmom lokalnym, powstaje Centrum, które na obecnym etapie jest budowlą:
w stanie całkowicie zamkniętym - Centrum pokryte dachem, wstawione okna i drzwi; od zewnątrz - nastąpiło ocieplenie budynku wraz z elewacjami, wykonane są schody, teren wyłożony płytami i kostką, są podjazdy dla niepełnosprawnych z barierkami,  izolację tarasów... Ukończona jest zewnętrzna infrastruktura muzealna - wraz z wykonaną, przez Firmę Volcano z Koszalina, bardzo efektowną ścianą z blachy Corten ze słowami św. Jana Pawła II w 23 językach świata.

W tym roku został zakończony 2-letni program związany z dotacją z MKiDN oraz dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Zostały także wykonane prace konserwatorskie przy wieży widokowej, dzięki dotacji na zabytki  z Miasta Koszalin. Oczywiście, wszystkie te programy zakładały wkład finansowy Polskiej Prowincji Szensztackich Sióstr Maryi. Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne budowane jest także z datków pielgrzymów i turystów, mieszkańców Koszalina i  regionu, indywidualnych ofiarodawców z całej Polski i z zagranicy.

Fundacja Przymierze realizuje cele STATUTOWE, w tym związane z Górą Chełmską i wspieraniem powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego. Dla tego wyjątkowego miejsca organizowane są świąteczne koncerty charytatywne.
Ze zbiórek uzyskanych na poprzednich koncertach Fundacja zakupiła i przekazała na rzecz Centrum płyty granitowe stanowiące zewnętrzną część elewacji, została na nich wykuta ręcznie historia Góry Chełmskiej - od średniowiecza aż po czasy współczesne  w j. polskim, j. angielskim i j. niemieckim - łączna wartość to 33 tys. zł    Płyty zostały przekazane i zamontowane już na zewnętrznej elewacji Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego.
Prezentacja fotograficzna, zamieszczona poniżej została wykonana przez Pracownię ArchTim w Koszalinie na III Świąteczny Koncert Charytatywny w Koszalińskiej Filharmonii - był to już IV z ART-Projektów Fundacji Przymierze. Dziękujemy!