Odszedł do Pana kapłan o wielkim sercu - ks. Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie - był tak prawdziwy i mądry w swym kapłaństwie, ale też bezpośredni i ludzki, nie tworzył sztucznych barier, a dzięki osobistemu przylgnięciu do Boga i Maryi, miłości do Kościoła, wiara i świadectwo dla jego słuchaczy stawały się życiem...
Dziękujemy za każde przyjęte zaproszenie, dzielenie się... Jeszcze w czerwcu 2019 r. śp. ks. Wojciech Wójtowicz poprowadził na Górze Chełmskiej w Sanktuarium Przymierza katechezę: POKÓJ - Owoc Ducha Św., a później długie spotkanie i wymiana myśli, dyskusja z uczestnikami projektu pastoralnego Kazania na Górze, który śp. ks. Wojciech mocno wspierał i angażował się osobiście.

Nie mógł przybyć w kwietniu na katechezę, ale nawet, gdy przekładał terminy czy musiał odmówić, ze względu na wyjazdy i wypełniony grafik - czynił to z troską, dobrocią, szacunkiem, podpowiadał rozwiązania... Tak bardzo zatroskany, w sobie właściwy sposób, o każdą spotkaną osobę... nigdy nie męczył się człowiekiem.
Trudno nam było uwierzyć, że dnia 13 stycznia 2020 r. doszło do tak tragicznego w skutkach wypadku. Wspieramy modlitwą śp. ks. rektora Wojciecha Wójtowicza, całą rodzinę - zwłaszcza Mamę zmarłego kapłana oraz diecezję koszalińsko-kołobrzeską.


Ks. dr Wojciech Wójtowicz urodził się 3 grudnia 1976 roku w Miastku. Święcenia prezbiteriatu przyjął 2 czerwca 2001 roku. Jako wikariusz pracował w parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Koszalinie. Po trzech latach posługi został przez biskupa oddelegowany na studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył je pracą doktorską w roku 2010.
Po powrocie ze studiów był m.in. duszpasterzem akademickim w Koszalinie oraz wykładowcą teologii fundamentalnej w diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym, wykładał także w Instytucie Teologicznym w Koszalinie. 1 lipca 2013 roku został rektorem WSD  w Koszalinie.
We wrześniu 2017 roku ks. dr Wojciech Wójtowicz został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminarium Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.
Zmarły kapłan był cenionym rekolekcjonistą, kierownikiem duchowym i teologiem.