Żywego już Pana widziałam, grób pusty
I świadków anielskich i odzież i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea."
(Sekwencja Wielkanocna)

Doświadczamy pustego grobu w ten Paschalny czas;
doświadczamy TĘSKNOTY za Zbawicielem, za Jego głosem, słowami, gestami.
Tęsknimy za Jego spojrzeniem, za znakami, które czynił i za tą nadzieją,
która zawsze wypełniała miejsca, dokąd On się udał.
Zmartwychwstały chce obudzić w nas miłość - autentyczną, płynącą
z pragnienia, by na nowo móc zobaczyć, spotkać i doświadczyć Boga Żywego...
By móc udać się do Galilei, gdzie Jezus będzie na nas czekał…
byśmy mogli usłyszeć „Pokój Wam”, którego tak pragnie dzisiaj serce każdego człowieka
i całej ludzkości, którego tak pragnie dzisiaj świat!
Spotkać Zmartwychwstałego idąc drogami życia… drogą nadziei
i spotkań, pełnych wdzięczności za dar ocalenia.

Wszelkich łask na czas przeżywania Misterium Paschalnego
oraz Zmartwychwstania Pańskiego -
Życzy zespół Fundacji Przymierze