Projekt pastoralny, który w VIII edycji porusza temat wiary: "CREDO - CZY WIERZYMY W TO, CO WYZNAJEMY", odbył się 31 maja 2020 r. w uroczystość Zesłania Ducha Św. Katechezę «Bóg jest Miłością» poprowadził, ks. dr Radosław Suchorab - moderator i wykładowca WSD Koszalin.

Spotkania, w dobie pandemii i zmniejszających się już obostrzeń, odbywają się w podwójnej formule z możliwością bezpośredniego udziału oraz transmisji na żywo relacjonowanej przez Dobre Media, za co z całego serca dziękujemy prezesowi ks. Krzysztofowi Witwickiemu wraz z zespołem. Dzięki bezpośredniej transmisji poprzednia katecheza w kwietniu miała ponad 3000 odtworzeń.
W majowym spotkaniu przy Sanktuarium Przymierza na modlitwie i katechezie, brało udział 30 osób. Wspólnotowe spotkania przy kawie jeszcze musimy odłożyć w czasie... Wszyscy mamy nadzieję, że stopniowo będziemy mogli powrócić do pełnego wymiaru naszych spotkań, gdy zniesione zostaną obostrzenia związane z zachowaniem zalecanych 2 m odległości...

CREDO nasze wyznanie wiary... ale niekiedy tak mówimy i tak wyznajemy, że ci którzy na nas patrzą, nie wierzą, że my wierzymy... Nie wystarczy wyznać, trzeba jeszcze uwierzyć. Jaki jest ten Bóg, w którego wierzę i wyznaję? Kim jest ten Bóg? To jest bardzo podstawowe i fundamentalne pytanie, pytanie o obraz Boga. Jaki jest obraz Boga? W życiu duchowym wszystko powinno się zacząć od tego: w jakiego Boga wierzę. Chciałbym wszystkich zaprosić do malowania... do malowania słowem i wyobraźnią oblicza Boga... ZAPRASZAMY do wysłuchania:)

#kazanianaGórze2020 #VIIIedycjakazanianaGórze #fundacjaprzymierze #spotkaniepastoralne #CredoGórakazania #Kazanianagorze #koszalinsanktuarium #sanktuariumprzymierza

Następna katecheza 28 czerwca godz. 15.00 - Wierzę w Jezusa Chrystusa (Jezus Syn Ojca), którą poprowadzi ks. dr hab. prof. Janusz Bujak z Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca WSD Koszalin.

Nowy cykl spotkań w każdą ostatnią niedzielę miesiąca od kwietnia do października 2020.
KAZANIA NA GÓRZE czyli katechezy, które posiadają otwartą formę spotkań dla każdego, Zapraszamy małżonków, osoby samotne czy doświadczone życiem, seniorów, ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia. Drodzy nasze spotkania mają swój duchowy rytm, ale również cel pogłębiania życiowej i chrześcijańskiej postawy w życiu codziennym. Każde spotkanie prowadzone jest przez innego duszpasterza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i każda katecheza niesie przesłanie, ale możecie też wybrać temat lub możliwy dla siebie termin.