Na Górze Chełmskiej zostały zorganizowane warsztaty w związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II. Brały w nich udział dwie około 40-osobowe grupy dzieci i młodzieży z ZHR Hufca Inowłódz, które przebywały w Łazach na wypoczynku. Wystawa plenerowa: Karol Wojtyła. #Narodziny stała się dla nich inspiracją i pomocą w poznaniu Karola Wojtyły - jego wielkiej osobowości i świętości. Konkursy i zabawy, zorganizowane przy współpracy Szensztackich Sióstr Maryi, przybliżyły Papieża Polaka św. Jana Pawła II, który 1.06.1991 roku poświęcił Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej.