Piękne nasadzenia KWIATÓW i ROŚLIN zostało wykonane w otoczeniu zabytkowej wieży widokowej i Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Chcemy tworzyć dla Państwa klimat kultury spotkania do odpoczynku fizycznego i duchowego, w tej szczególnej przestrzeni...

Przy realizacji tego projektu Fundacja Przymierze współpracowała z firmą ogrodniczą Hortum Consilio z siedzibą w Parnowie koło Biesiekierza. Projekt obejmował: aranżację zieleni w donicach wraz z dostawą ziemi i żwiru oraz sadzeniem materiału roślinnego, to wieloletnie rośliny kwitnące. Nasadzanie roślin  odbyło się w donicach zakupionych przez Fundację Przymierze, w ilości 6 sztuk (wysokość 460 mm; średnica 580 mm; pojemność 65 mm). Fundacja uzyskała także od Hortum Consilio 3-letnią gwarancję oraz możliwość okresowej, odpłatnej pielęgnacji roślin.


Z tytułu wykonanego PROJEKTU NASADZENIA ROŚLIN oraz pielęgnacji roślin Fundacja Przymierze wydatkowała kwotę 3.857,00 zł brutto

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz