KAZANIA NA GÓRZE czyli katechezy, które posiadają otwartą formułę spotkań dla każdego. Zapraszamy małżonków, osoby samotne , doświadczone życiem, seniorów ale także ludzi młodych i poszukujących sensu życia. Drodzy, nasze spotkania mają swój duchowy rytm, ale również cel pogłębiania wiary i chrześcijańskiej postawy w życiu każdego z nas. Każde spotkanie prowadzone jest przez innego duszpasterza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Każda katecheza niesie inne przesłanie, ale możecie też wybrać ulubiony temat lub możliwy dla siebie termin.

W  CZERWCU odbyło się trzecie spotkanie, katecheza bardzo cenna i wnikliwa. Ks. Remigiusz podzielił się osobistą medytacją nad Bożym słowem, dopełnieniem było spotkanie z uczestnikami pod Gościńcem. Inspiracją stał się tym razem niewidomy od urodzenia, żebrak BARTYMEUSZ.  
Co chcemy zabrać z tego spotkania, to co jest cenne i nasze osobiste... To, że jest to coś bardzo osobistego, wskazuje na to też kontekst Ewangelii, którą chcemy rozważyć i na to też wskazuje postać, będąca bohaterem Ewangelii św. Marka - jest to historia Bartymeusza (...) Chrystus uzdrawia na różne sposoby, bo my jesteśmy różni: różne są nasze biografie, życiorysy, nasze problemy, wrażliwości i duchowości. Czasami w tłumie możemy się rozdeptać, a Chrystus na każdego z nas patrzy osobiście (...)
Wołanie: Nauczycielu, abym przejrzał... Niewidomy Bartymeusz rozumie i dotyka głębi tego, co w nim jest; nazywa tę swoją chorobę, dolegliwość, określa ją wprost - on nie chce niczego doraźnego, on chce zmiany w swoim życiu. On chce, aby Jego życie wyglądało zupełnie inaczej.

ZAPRASZAMY do wysłuchania :) naprawdę WARTO :)

W tym spotkaniu uczestniczyło 53 osoby, internetowo 1,2 tys. wyświetleń.

Katechezę w dniu 25 lipca 2021 r., poprowadzi o. Piotr Włodyga OSB - benedyktyn, biblista, pisarz, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Temat: "NATANAEL - 7 SPOTKAŃ Z JEZUSEM".
KATECHEZY - obostrzenia zostały zminimalizowane, dlatego zachowując zasady sanitarne, proponujemy uczestnictwo bezpośrednio przy Sanktuarium, kontynuujemy również formę on-line, od godz. 15:30 transmisja na żywo, która dostępna będzie w mediach społecznościowych za pośrednictwem Dobre Media oraz na Facebooku Fundacji Przymierze.

POWRACAMY także do bezpośrednich spotkań po katechezie, zatem możliwe stają się wspólnotowe spotkania z prowadzącym kapłanem, oczywiście przy kawie z dobrym ciastem.

Katechezy IX edycja projektu pastoralnego z cyklu Kazania na Górze, w każdą OSTATNIĄ NIEDZIELĘ miesiąca od kwietnia 2021 - do października 2021. Fundacja Przymierze jest organizatorem spotkań. ZAPRASZAMY!

#GóraChełmska #KazanianaGórze2021 #katecheza #IXedycja #FundacjaPrzymierze #sanktuariumkoszalin

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz