Jako Fundacja PRZYMIERZE od kilku lat staramy się sukcesywnie realizować postawione przed nami cele. Dziękujemy za okazane nam zaufanie, za zrozumienie naszych potrzeb oraz życzliwą pomoc. Pozyskane środki są dla nas ważnym i konkretnym wsparciem na dalsze prace przy CENTRUM PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNYM oraz w kształtowaniu miejsca, które ma swoją historię i dziedzictwo. Otrzymane dotychczas wsparcie jest przeznaczane na realizowany przez Fundację Przymierze projekt wspierający powstające Centrum Pielgrzymkowo – Turystyczne. Będzie ono dostępne i otwarte dla wszystkich przybywających na Górę Chełmską.

Jako organizacja pożytku publicznego dziękujemy za już otrzymane wsparcie w ramach przekazywanych środków z tytułu 1% podatku PIT. Duże potrzeby finansowe związane z realizowanymi celami statutowymi sprawiają, że zwracamy się z ogromna prośba o dalsze wspieranie naszych działań. Zapraszamy na www.fundacja-przymierze.pl Obecne przepisy prawa w zakresie wspierania organizacji takich jak nasza Fundacja OPP KRS 0000679976 pozwalają na przekazywanie przez osoby fizyczne środków do wysokości 6% uzyskanych dochodów, a w przypadku darowizny od osób prawnych do 10% dochodu.

Ewentualna wpłata w bieżącym roku podatkowym pozwoli DARCZYŃCOM na skorzystanie z ulgi w terminie najbliższego rozliczenia rocznego. Z tego względu zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia naszej Fundacji Przymierze z Koszalina jeszcze w bieżącym 2022 r. a także w latach następnych.

Wpłaty prosimy kierować na KONTO Fundacji Przymierze z Koszalina - TYTUŁEM: „na cele statutowe”
BANK PEKAO SA II o. w Koszalinie NR 30 1240 3653 1111 0010 7410 8085

Z wdzięcznością za każde okazane nam dobro i dar serca poprzez wsparcie finansowe, zapewniamy o pamięci na modlitwie za Was i w Waszych sprawach w Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej.

W imieniu Fundacji Przymierze - s. Paulina - Małgorzata Kopacz
Prezes Zarządu Fundacji Przymierze w Koszalinie