To kolejny koncert organizowany przez Fundację Przymierze, tym razem jako organizatorzy, chcemy podkreślić obchody narodowego wydarzenia 100.rocznicy odzyskania niepodległości w Województwie Zachodniopomorskim oraz Koszalinie i Powiecie Koszalińskim. ZAPROSZENIE na okolicznościowy koncert Słupskiej Sinfonietty, chórów Fantazja i Kantele oraz Solistów,  skierowane jest do wszystkich mieszkańców oraz całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Koncert został objęty patronatem honorowym Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka oraz Prezydenta Miasta Piotra Jedlińskiego.

Koszalińska Filharmonia, która jest również organizatorem koncertu, umożliwiła  zaproszenie dziennikarzy na konferencję prasową, w której brali udział: p. Robert Wasilewski - dyrektor Filharmonii im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie, s. Paulina Małgorzata Kopacz oraz  p. Wojciech Osuch z Zarządu Fundacji Przymierze, p. Magdalena Muszyńska - Płaskowicz architekt Marek Jankowski - Firma ArchTim.

Spotkanie odbyło się 9 kwietnia 2018 roku, podkreślono nie tylko cel charytatywny koncertu "dla Góry Chełmskiej", ale również przybliżono obecny stan inwestycji Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego oraz naglącą potrzebę kontynuowania dzieła dla samych mieszkańców Koszalina, jak również pielgrzymów i turystów naszej Ojczyzny i Europy.

PARTNERZY KONCERTU:

PATRONAT MEDIALNY:


Projekt graficzny plakatu - Dorota Popowicz-Majewska; zdjęcie wykorzystane na plakacie - Leszek Kobusiński.

CEGIEŁKI na koncert o wartości 25, - oraz 40, - dostępne są jeszcze: Filharmonia - kasa biletowa, siedziba Fundacji - Góra Chełmska, siostry szensztackie - ul. Zielona 38, tel. 601 319 786, kancelaria - parafia pw. Ducha Św.

Koncert RZECZYPOSPOLITEJ PIEŚNI stanowi jeden z ART-Projektów mających na celu podkreślić charakter kulturowy i dziejowy, realizujący idee solidarności i wspólnotowości, podnoszący artystyczne walory atrakcyjności naszego Regionu.