Fundacja Przymierze kontynuuje rozpoczęty cykl spotkań pastoralnych. Katecheza przy Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej, zgromadziła osoby, które pragnęły pogłębić duchowość chrześcijańską, ale też wejść w nurt dążenia do wewnętrznej wolności, kształtując swoje postawy i mają odwagę spojrzeć na swoje wady.Zapraszamy do odsłuchania katechezy, którą poprowadził o. Piotr Włodyga OSB