Tym razem na spotkaniu kawiarenki dialogowej, spotkanie formacyjno-warsztatowe, brało udział 5 małżeństw.
Małżonkowie podjęli próbę odpowiedzenia sobie na niektóre pytania: ta refleksja pokazała, że mamy problem z mądrym korzystaniem z komórki, Internetu. Jeżeli ten problem nie dotyczy bezpośrednio nas, ponieważ nie zostaliśmy wychowani "na komórce", to na pewno musimy być czujni wobec naszych dzieci.

Każde z małżeństw postanowiło zrobić coś, by wychować siebie do wolności i mądrego korzystania z mass-mediów. Oto niektóre z nich:

  • Wprowadzę sobie w tygodniu czas telefonicznej ciszy
  • Raz w tygodniu świadomie zrezygnuję z mojego ulubionego programu na rzecz bycia ze współmałżonkiem, dziećmi.