Podczas katechezy wygłoszonej 27 maja przez ks. dr Wojciecha Parfianowicza, redaktora koszalińskiego Gościa Niedzielnego, mogliśmy dotknąć czym jest w swej istocie drugi z grzechów głównych oraz jak szukać zmiany i przemiany w swoim życiu chrześcijańskim.
Chciwość dotyczy bowiem nie tylko dóbr materialnych, ale również może obejmować wymiar duchowy i intelektualny. Chciwość jest nieuporządkowaniem serca, postawą serca, zatem nie jest zależna wyłącznie od stanu posiadania... chciwość może być postawą człowieka, który posiada wiele dóbr, ale też tego, który nie posiada prawie nic.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w kolejnej katechezie (49 osób) oraz tym, którzy zechcieli skorzystać ze wspólnego spotkania w domu (20 osób) - to był czas wspólnego słuchania, zadawania pytań i dzielenia się życiem.
Fundacja Przymierze ZAPRASZA na comiesięczne spotkania w każdą ostania niedzielę miesiąca aż do października. W czerwcu katechezę poprowadzi ks. dr Radosław Mazur, dyrektor wydziału katechetycznego w Koszalinie, adiunkt - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca - Instytut Teologiczny w Koszalinie, wykładowca WSD Koszalin


Dziękujemy za objęcie patronatem medialnym: