W niedzielę Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy pierwsze z tegorocznych spotkań, które poświęcone są OWOCOM  DUCHA ŚWIĘTEGO. Kazania na Górze 28 kwietnia 2019 r. poprowadził ks. Wojciech Pawlak - wikariusz parafii św. Kazimierza w Koszalinie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i wprowadzenie w pierwszy z 'owoców', które św. Paweł wymienia w Liście do Galatów 5,22-23
MIŁOŚĆ - chcemy coraz bardziej poznawać działanie Ducha Św., aby zacząć z Nim współpracować...na ile jesteśmy otwarci i gotowi przyjąć Jego działanie?  Św. Paweł w Liście do Galatów nakreśla tę wewnętrzną walkę, która w nas się toczy pomiędzy uczynkami z ciała i z ducha...

Pełne człowieczeństwo jest odkryciem szczerego, bezinteresownego daru z samego siebie - ten dar to MIŁOŚĆ, taka miłość ukazana jest na końcu drogi ku dojrzałości nowego człowieka; to miłość, którą rodzi w nas Duch Św. i urzeczywistnia się nasze człowieczeństwo poprzez nawrócenie, przekreślenie egoizmu i bezinteresowną służbę... Taka MIŁOŚĆ, to miłość agappe (gr.) - miłość wyjątkowa, szczególna, która siebie podarowuje... taki sposób wyrażania miłości, którą przyjęli chrześcijanie... - to fragmenty katechezy, zapraszamy do wysłuchania :)

Na katechezę przybyło ponad 70 osób, a ufamy że coraz więcej osób zdecyduje się także na dalszą część spotkania, gdzie już mniej oficjalnie - przy dobrej kawie i domowych wypiekach, panuje dobra i otwarta atmosfera. Dziękujemy tym którzy przybywają od lat, ale także nowym osobom, które dołączają do naszego grona i korzystają z katechez organizowanych przez Fundację Przymierze - działającą z ramienia Szensztackich Sióstr Maryi.
Zapraszamy na drugą katechezę i wspólne spotkanie, które poprowadzi ks. dr Wojciech Parfianowicz, redaktor Gościa Niedzielnego. Tematem spotkania będzie RADOŚĆ. Jeżeli to ważne dla Ciebie, zaproś znajomych i wybierz się w niedzielne majowe popołudnie na Górę Chełmską - pamiętaj, to zawsze ostatnia niedziela miesiąca.