W tym roku, to już przedostatnie katechezy - warsztaty pastoralne, które odbywają się przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, a tym razem w niepowtarzalnej jesiennej aurze Góry Chełmskiej. Na katechezę prowadzoną przez ks. dr Remigiusza Szauera, duszpasterza akademickiego, duszpasterza nauczycieli i wychowawców, wykładowcę WSD Koszalin, dotarło 60 osób, które miały wspaniałą okazję słuchać o wierności.

WIERNOŚĆ - Porównanie każdego naszego dnia życia do diamentu, staje się obrazem przemawiającym do naszego serca... Ile szans marnujemy w ciągu życia? Czy też może warto raczej powiedzieć, że jednak nie, gdyż cały czas mamy szansę i bogactwo w naszych rękach, to ciągle nasze życie i nasz czas... Wiele rzeczy i umiejętności w życiu możemy wyćwiczyć, ale wierności wyćwiczyć się nie da, wierność jest też dziełem Bożej łaski - potwierdza nam to tajemnica wierności Boga dostrzegana na kartach Biblii; potwierdzeniem wiernej miłości Boga jest krzyż. Wierność trzeba zdobywać każdego dnia w obliczu różnorakich przeciwności, to "dziś" w wierności nie jest kapitałem na całe życie...

To, czym jest wierność odkrywamy często w obliczu zdrady, wtedy kiedy doświadczamy zdrady kogoś lub sami się jej dopuszczamy - wówczas mocno czujemy czym jest WIERNOŚĆ. Z czego rodzi się wierność? Czy jest ona związana tylko i wyłącznie z naszą aktywnością i wysiłkiem? Nie, to także zanurzenie się w miłość i wierność Boga. Z życia duchowego rodzi się potencjał wierności... Zapraszamy do wysłuchania całości:)

Na dalszą, równie cenną część spotkania z ks. Remigiuszem w siedzibie Fundacji - dom sióstr - gościliśmy 20 osób, gdzie przy dobrej kawie z ciastem, poruszaliśmy różne aspekty wierności. Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z katechezy, również osobom będącym okazjonalnie w Koszalinie. Zawsze zapraszamy!

Termin w październiku: 27.10.2019 r.
Temat katechezy: ŁAGODNOŚĆ I OPANOWANIE - Owoce Ducha Św.
Poprowadzi: ks. dr Radosław Siwiński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia, wykładowca WSD Koszalin.