Podsumowanie warsztatów edukacyjno-formacyjnych – „Od Karola do Jana Pawła II”, których organizatorem była Fundacja Przymierze oraz Szensztacki Instytut Sióstr Maryi. Warsztaty zostały przeprowadzone 18 października 2019 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej z Łekna koło Koszalina z klas I-IV w godzinach 9.00 – 12.00.

Warsztaty z cyklu: Śladami Wielkiego świętego Rodaka Jana Pawła II, w tym roku dotyczyły życiorysu świętego Papieża, a szczególnie wydarzeń z Jego dzieciństwa i umiłowania przez Jana Pawła II modlitwy różańcowej. Dzieci zapoznały się z cała biografią Jana Pawła II, a szczególnie z takimi wydarzeniami jak: dzieciństwo i dorastanie Karola Wojtyły, utrata matki w wieku 9 lat, oddanie małego Karola Matce Bożej przez ojca, szkoła modlitwy przy głęboko wierzącym ojcu, ministrantura młodego Karola, służba ks. Karola jako duszpasterza młodzieży akademickiej, wybranie na Papieża, wyjazdy misyjne, wizyta na Górze Chełmskiej, kanonizacja Jana Pawła II oraz znaczenie i wartość modlitwy różańcowej.

Celem warsztatów było poznanie i przybliżenie dzieciom postaci św. Jana Pawła II a jednocześnie kształtowanie w młodych osobach postawy otwartości na takie wartości jak: kształtowanie postawy odpowiedzialności, a jednocześnie umiejętności tworzenia relacji w grupie; postawa wspólnotowości, troski o innych; rozwijanie twórczego i kreatywnego podejścia do realizacji różnych zadań, rozwijanie sprawności manualnych oraz rozbudzanie wyobraźni, zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi; dzielenia się z rówieśnikami doświadczeniami z poznawania otaczającego świata, poprawianie percepcji, spostrzegawczości, jak również poszerzanie myślenia o myślenie przestrzenne; nauki posługiwania się kodem wizualnym; wspomagania kondycji ruchowej w szczególności rąk i palców (zwłaszcza przydatne do nauki pisania w późniejszym okresie życia) oraz przyczyniania się do poprawy motoryki całego ciała w sposób niezauważalny dla dziecka; nauczania działania w grupie, współpracy; kształcenie i wychowanie dzieci do zdobywania umiejętności aktywnego wypoczynku, odkrywania piękna przyrody.

Aby przybliżyć dzieciom poznanie dziejów pontyfikatu Papieża i historii Jego życia, a także odwołać się do życia dzieci, w warsztatach wykorzystano metody w formie: gry terenowej, zadań sportowych, rozwiązywania zagadek i krzyżówek, modlitwy różańcowej na wielkim kamiennym różańcu oraz zabaw muzycznych i tanecznych konkursów.

Fundacja Przymierze zaangażowała się w organizację i wsparcie warsztatów, finansując poczęstunek dla dzieci, różańce w formie bransoletek oraz potrzebne do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych materiały. W warsztatach wzięło udział 33 dzieci wraz z trzema nauczycielkami.