W tym roku, to już OSTATNIE nasze spotkanie z cyklu Kazania na Górze. Projekt pastoralny, w ramach którego odbyło się siedem katechez przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Na październikową katechezę przybyło 70 osób, a poprowadził ją ks. dr Radosław Siwiński, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia, wykładowca WSD Koszalin. W dalszej części spotkania z ks. Radosławem w siedzibie Fundacji - dom sióstr - gościliśmy 30 osób.

ŁAGODNOŚĆ I OPANOWANIE -  W naszym życiu chrześcijańskim rzadko myślimy o owocach Ducha Św., chociaż są takie momenty, że Ducha Św. odkrywamy bardziej, mocniej. Duch Św., który mieszka w nas, On nas uzdalnia do nowych rzeczy i Jego obecność wydaje przeróżne owoce w nas...tak to dokładnie się dzieje.
Te cechy - łagodność i opanowanie - są bardzo ważne i cenione w życiu. Nie chodzi o bycie człowiekiem wycofanym, nie odzywanie się, uciekanie... Sięgając do Ewangelii widzimy tę łagodność i opanowanie, chociażby w spotkaniu z kobietą cudzołożną, spotkanie z Samarytanką. Dostrzegamy, jak Pan łagodnie i stopniowo odsłania życie człowieka. Popatrzmy na umycie nóg Judaszowi, my pewnie nie wytrzymalibyśmy takiego napięcia, wiedząc, że za chwilę nastąpi zdrada... Chrystus Pan cały jest łagodnością. Łagodny oznacza też słodki, leczący...
Człowiek, który jest na stanowisku i któremu Bóg coś powierzył...to niezwykle pożądane, by był łagodnym i opanowanym. Trzeba pamiętać, że nie są to tylko cechy wrodzone i można je zdobyć w życiu. Pan ma plany wobec każdego z nas i to odkryła Marta Robin, francuska mistyczka...

Zapraszamy do wysłuchania całości:


Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z katechez w ciągu tego roku. Dokonując małego podsumowania VII edycji - OWOCE DUCHA ŚW. - cieszymy się:) iż na nasze zaproszenie odpowiedziało 383 osoby. Zapraszamy i zapewniamy, że katechezy będą kontynuowane w 2020 roku - VIII edycja.