Prace przy kolejnych nasadzeniach i pielęgnacji kwiatów w donicach przy Centrum na Górze, robi się coraz piękniej. Przy realizacji tego projektu Fundacja Przymierze, podobnie jak w roku ubiegłym, współpracuje z firmą ogrodniczą Hortum Consilio Jakub Składowski z siedzibą w Parnowie. Fundacja uzyskała 3-letnią gwarancję (do 2024 r.) oraz możliwość okresowej, odpłatnej pielęgnacji roślin.
Dosadzanie KWIATÓW i ROŚLIN zostało wykonane w otoczeniu zabytkowej wieży widokowej i Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Fundacja Przymierze z Góry Chełmskiej chce tworzyć dla Państwa strefę kultury spotkania i przyjemnego odpoczynku.

Trwają nasze spotkania z nowym cyklem katechez: "Biblijne Kobiety - inspirują dziś...", w ramach jubileuszowej X edycji projektu pastoralnego: Kazania na Górze.
Majowy TEMAT: "Estera - Biblijne Kobiety", wygłosił ks. Wojciech Szulczewski - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Śmiechowie. Katecheza biblijna, przekazana nam bardzo dynamicznie, wprost obrazowo i plastycznie wydobywając przesłanie na "tu i teraz". Dziękujemy za to, co było dotknięciem kobiecych serc i ludzkości - pragnienie pokoju, każdy z nas potrzebuje pokoju w sobie i wokół siebie. Katecheza bardzo mocno wpisała się i została osadzona w obecnej rzeczywistości, którą przeżywamy...

W kwietniu 2022 prowadzone były kolejne prace budowlane w Kawiarni Cafe Chełmska w Koszalinie na Górze Chełmskiej. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, zawierał: tynkowanie ścian o powierzchni 378 m2 według obmiaru rzeczywistego; tynk cementowo-wapienny, na materiale sanberg ztu 02.
Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem arch. inż. Marka Jankowskiego - Pracownia ArchTim, który z ramienia Fundacji Przymierze prowadzi nadzór w trakcie prowadzonych prac przy projekcie Kawiarnia Cafe Chełmska.

Do kolejnego etapu realizacji prac przystąpiliśmy w marcu 2022, były to prace instalacyjno-elektryczne w obiekcie: Kawiarnia CAFE CHEŁMSKA w Koszalinie na Górze Chełmskiej. W kawiarni położono wszystkie instalacje elektryczne: oprzewodowanie i osprzęt elektryczny, zakup i montaż tablicy elektrycznej, sterownik i panel oświetlenia GIRA, oświetlenie podstawowe i awaryjne, wypusty oświetleniowe zakończone listwą zaciskową, wypusty gniazd 1 i 3 fazowe zakończone gniazdami.  Została także przygotowana dokumentacja powykonawcza. Prace prowadziła firma: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych "ELKO 2" z siedzibą w Koszalinie, inż. Jacek Szmyt.

Spotkanie odbędzie się przy Sanktuarium Przymierza godz. 15.00
Koronka i nabożeństwo majowe oraz KATECHEZA: "BIBLIJNE KOBIETY - ESTERA",
poprowadzi Ks. Wojciech Szulczewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Śmiechowie.

Rozpoczęliśmy kolejny, a zarazem nowy cykl katechez: "Biblijne Kobiety - inspirują dziś...", w ramach jubileuszowej X edycji projektu pastoralnego: Kazania na Górze.
Kwietniowy TEMAT: "SARA - Biblijne Kobiety", wygłosił ks. dr Jarosław Kwiecień - rektor i wykładowca WSD w Koszalinie.

Ostatnia sobota kwietnia stała się dla naszej Fundacji Przymierze pięknym przeżyciem kulturotwórczym, a jednocześnie okazją do wsparcia poprzez zakup cegiełek na koncert charytatywny: "POMOC DLA UKRAINY". Cegiełki zostały przekazane dla osób, które wyraziły wolę udziału w koncercie, przede wszystkim osoby wspierające czynnie, w formie wolontariatu, działania Fundacji. Koncert odbył się 30 kwietnia 2022 r., godz. 17:00 w Filharmonii im. Stanisława Moniuszki, w Koszalinie. Wystąpił: Żytomierski zespół taneczny "Słoneczko", Miejskiej Szkoły Sztuki Choreograficznej w Żytomierzu z Ukrainy.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Góry, w najbliższą SOBOTĘ 21 maja 2022 r., godz. 17:00 w Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej w Koszalinie zostanie odprawiona Msza św. w intencji każdego z Ofiarodawców i Darczyńców, Sponsorów i Fundatorów, za wspierających powstające dzieło poprzez przekazanie 1% na rzecz Fundacji Przymierze z Góry Chełmskiej - za każdego z Was, którzy wspieracie dzieło budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej oraz misję Fundacji Przymierze.

Spotkanie odbędzie się przy Sanktuarium Przymierza godz. 15.00 Koronka z nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia oraz KATECHEZA: "BIBLIJNE KOBIETY - SARA", poprowadzi ks. dr Jarosław Kwiecień, rektor i wykładowca WSD Koszalin.