Poniżej znajdują się pliki graficzne zawierające logo fundacji do druku i wykorzystania w formie cyfrowej:

nazwa pliku typ rozmiar
logo_fundacja.png PNG 16 KB
logo_fundacja.jpg JPG 94KB
logo_fundacja.pdf PDF 14 KB
logo_fundacja.tif TIF 3511 KB