s.M. Elwira - Maria Kędzia, przełożona prowincjalna Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi

Siostra M. Elwira Kędzia ma 53 lata. Do wspólnoty wstąpiła w 1989 roku. Po zakończeniu nowicjatu przez rok była katechetką w Sopocie, a następnie przez 14 lat pracowała apostolsko na Białorusi. Po powrocie do Polski w 2006 roku, podejmowała różne prace na kilku placówkach, m.in. pełniła służbę przełożeńską w naszym domu w Bydgoszczy. W 2013 roku została wysłana do Niemiec, aby podjąć pracę wśród Polaków związanych z Polskimi Misjami Katolickimi, należących do Ruchu Szensztackiego, a także polsko- i rosyjskojęzycznych pielgrzymów przybywających do naszego międzynarodowego centrum w Szensztacie.