Siostra M. Lidia - Jolanta Czerwonka - urodziła się 26 kwietnia 1956 roku. Pochodzi z Krasnobrodu w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Do Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi wstąpiła w sierpniu 1979 roku. Po okresie formacji oraz czasowej konsekracji, w dniu 8 grudnia 1987 roku złożyła wieczyste przyrzeczenia.

Ewa Szczuchniak - jestem rodowitą koszalinianką. Ukończyłam I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie. Posiadam wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym, nabyte podczas pracy w Narodowym Banku Polskim oraz Banku Pekao S.A. Jestem mężatką, mam trójkę dorosłych, wspaniałych dzieci. A także kochanego wnuczka Adasia.

Romuald Dragan – (54 l) bydgoszczanin z wyboru, inżynier budownictwa (Politechnika Śląska w Gliwicach), ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzenia (Wyższa Szkoła Techniczna w Brnie - Republika Czeska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wyceny nieruchomości (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), kadr i płac (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy). Doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym, firmach produkcyjnych oraz w sektorze gospodarki komunalnej.

(Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji Przymierze w latach 2017-2022)

Eligia Pawlisz - s. M. Eligia – pochodzi z Krajenki woj. Kujawsko – Pomorskie, po maturze w  1983 r. wstąpiła do Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi - międzynarodowej wspólnoty życia konsekrowanego.
W  1990 r. pracowała jako katechetka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sopocie na poziomie klas I-VIII, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Teologicznym, uzyskała w 2002 r. tytuł magistra w zakresie katechetyczno – pastoralnym.

Łukasz Jankowski - adwokat (członek Rady Nadzorczej Fundacji Przymierze w latach 2017-2021)

Poznański prawnik, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2012 obronił pracę magisterską pod tytułem: "Odpowiedzialność wykonawcy w umowie o roboty budowlane z tytułu rękojmi za wady wykonanego obiektu" pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Adama Olejniczka.