(Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji Przymierze w latach 2017-2022)

Eligia Pawlisz - s. M. Eligia – pochodzi z Krajenki woj. Kujawsko – Pomorskie, po maturze w  1983 r. wstąpiła do Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi - międzynarodowej wspólnoty życia konsekrowanego.
W  1990 r. pracowała jako katechetka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sopocie na poziomie klas I-VIII, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Teologicznym, uzyskała w 2002 r. tytuł magistra w zakresie katechetyczno – pastoralnym.

W latach 1991 – 2014 zaangażowana w pracę formacyjno – apostolską wśród rodzin, kobiet i matek w Archidiecezji  Gdańskiej oraz w diecezji Gnieźnieńskiej, Opolskiej i Koszalińsko – kołobrzeskiej.
W latach 2003-2009 w diecezji Grodzieńskiej na Białorusi pełniła funkcję wice-dyrektora Caritas Grodno.
W 2006 r. uzyskała w Mińsku certyfikat  w zakresie: Elementarne podstawy fundraisingu i sponsoringu oraz certyfikat z zakresu: opieki domowej w Caritas Europa w Sofii (Bułgaria).
W 2007 r. ukończyła w Augustowie teoretyczny i praktyczny kurs pozyskiwania środków z funduszy struktur Unii Europejskiej: „Przygotowanie Przygranicznych Struktur Duszpasterskich do Korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych”.    
W 2009 r. Otrzymała tytuł Lidera „Szkoły dla narzeczonych” umożliwiający prace z narzeczonymi w ramach „Katechez przedmałżeńskich”.
Uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Forum Turystyki Regionów w ramach których aktywnie działała na rzecz utworzenia i aktywizacji Grupy Partnerskiej w turystyce Miasta Koszalin / certyfikat wydany przez Instytut Wspierania Turystyki.
Od 2012 r. również Doradca Życia Rodzinnego.
W 2013 r. brała udział w warsztatach szkoleniowych w ramach projektu „RECReate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze południowego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba” zorganizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.
Od 2014 r.  współodpowiedzialna za budowę powstającego Centrum Pielgrzymkowo – Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie z ramienia Inwestora - Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Polsce.