Ewa Szczuchniak - jestem rodowitą koszalinianką. Ukończyłam I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie. Posiadam wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym, nabyte podczas pracy w Narodowym Banku Polskim oraz Banku Pekao S.A. Jestem mężatką, mam trójkę dorosłych, wspaniałych dzieci. A także kochanego wnuczka Adasia.

W roku 1980 uzyskałam uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK, które umożliwiły mi oprowadzanie wycieczek po Koszalinie i okolicy. Zamiłowanie do turystyki i pieszych wędrówek pozostało do dzisiaj. Szczególnym dla mnie miejscem jest Góra Chełmska i otaczające ją tereny, dlatego z myślą o przyszłości tego miejsca, będę wspierać działania związane z budową Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego.