Siostra M. Lidia - Jolanta Czerwonka - urodziła się 26 kwietnia 1956 roku. Pochodzi z Krasnobrodu w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Do Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi wstąpiła w sierpniu 1979 roku. Po okresie formacji oraz czasowej konsekracji, w dniu 8 grudnia 1987 roku złożyła wieczyste przyrzeczenia.

Ukończyła studia teologiczne na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Realizowała swoje powołanie na wielu placówkach Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Polsce, podejmując różne zadania i funkcje. Najdłużej zaangażowana była w pracy apostolskiej wśród rodzin należących do Ruchu Szensztackiego w kilku polskich diecezjach, a później w kształtującym się na polskiej ziemi Szensztackim Związku Rodzin. Od roku 2009-2021 pełniła funkcję przełożonej prowincjalnej Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Polsce.