Łukasz Jankowski - adwokat (członek Rady Nadzorczej Fundacji Przymierze w latach 2017-2021)

Poznański prawnik, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2012 obronił pracę magisterską pod tytułem: "Odpowiedzialność wykonawcy w umowie o roboty budowlane z tytułu rękojmi za wady wykonanego obiektu" pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Adama Olejniczka.

W roku 2012 rozpoczął 3-letnią aplikację adwokacką w ramach Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Od roku 2011 współpracował z Kancelarią Adwokacką Andrzej Kołaczkiewicz w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w sprawach z zakresu wspólnot mieszkaniowych, robót budowlanych oraz ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń z kapitałowymi funduszami inwestycyjnymi. Od roku 2016 prowadzi własną kancelarię pod firmą Havel Prado adwokat Łukasz Jankowski.

Z pochodzenia koszalinianin, od 10 lat związany z Poznaniem i województwem wielkopolskim, gdzie mieszka i wykonuje zawód.