Zbigniew Chlebowski - 62 lata. Wykształcenie wyższe rolnicze, administracyjne i pedagogiczne. 38 lat pracy zawodowej.
Aktualnie wykonywana praca zawodowa - urzędnik państwowy, stanowisko kierownicze.
Żonaty od 40 lat, żona Joanna, troje dzieci. Od 24 lat wspólnie z żoną w Ruchu Szensztackim.

Pełnione funkcje społeczne:
- członek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Świdwinie,
- członek Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdwinie,
- członek Parafialnego Zespołu Synodalnego przy parafii MBNP w Świdwinie.