Pracownia ArchTim Bożena Jankowska & Marek Jankowski - stworzyła koncepcję i realizuje projekt budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Fundacja od chwili zaistnienia w 2017 roku czynnie zaangażowała się w budowę Centrum, korzystając ze wsparcia przy realizacji poszczególnych projektów. Otrzymujemy stale profesjonalną pomoc i korzystamy z wypracowanych zasobów zespołu ArchTim.