Fotel zabytkowy, który dnia 1.06.1991 r. służył Papieżowi podczas poświęcenia Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, został przekazany w darze za pośrednictwem naszej Fundacji Przymierze. Dnia 9.06.2021 r. fotel papieski został oficjalnie podarowany dla Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej, Muzeum im. św. Jana Pawła II. Muzeum posiada status muzeum kościelnego w organizacji wpisanego do rejestru NR 382, stąd ks. proboszcz Henryk Romanik przekazał tak wielki DAR dla Muzeum. Muzeum zatwierdzone przez MKiDN w Warszawie, stanowi integralną część powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego.

Ten DAR wymaga jeszcze RENOWACJI, a tym samym zaangażowania Fundacji oraz zdobycia środków na pokrycie związanych z tym prac. Chcemy jednak ZATRZYMAĆ CZAS odbity na tym przedmiocie... i całe związane z tym dziedzictwo.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / arch. Marek Jankowski, Pracownia ArchTim