Przygotowana GABLOTA dekoracyjna została wyposażona przedmiotami żeglarskimi:
KOMPAS & LUNETA - sponsorem indywidualnym zostali EWA i ANDRZEJ SZCZUCHNIAK (Koszalin),
uzyskując jednocześnie CERTYFIKAT DARCZYŃCY.
WDZIĘCZNOŚĆ wyrażamy naszą wierną PAMIĘCIĄ i MODLITWĄ w Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej w Koszalinie.