Przygotowana GABLOTA dekoracyjna została wyposażona przedmiotami żeglarskimi:
GLOBUS - sponsorem indywidualnym została JOLANTA PIĄTKOWSKA (Koszalin),
uzyskując jednocześnie CERTYFIKAT DARCZYŃCY.
WDZIĘCZNOŚĆ wyrażamy naszą wierną PAMIĘCIĄ i MODLITWĄ w Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej w Koszalinie.