Przygotowana GABLOTA dekoracyjna została wyposażona przedmiotami żeglarskimi:
LINA BAWEŁNIANA/SZNUR - sponsorem indywidualnym został DARIUSZ ŻOŁNIEREK (Opole),
uzyskując jednocześnie CERTYFIKAT DARCZYŃCY.
WDZIĘCZNOŚĆ wyrażamy naszą wierną PAMIĘCIĄ i MODLITWĄ w Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej w Koszalinie.