Projekt Fundacji Przymierze został zrealizowany przy współpracy z Firmą Hortum Consilio Jakub Składowski. Projekt porządkowania i czyszczenia obejmował zewnętrzną infrastrukturę otoczenia Centrum: usuniecie trawy, mchu, starych liści i zbędnej roślinności - na kostce czerwonej i czarnej bazaltowej; na płytach granitowych - poziom wieży widokowej; na kamieniach oraz przy murkach, w odległości 2 metrów.

Oczyszczenie i porządkowanie terenu zakładało wykorzystanie naturalnych środków, prace zostały przeprowadzone tak, aby nie uszkodzić kostki i innych powierzchni czyszczących. Ponadto powierzchnia na poziomie wieży widokowej (płyty granitowe oraz schody prowadzące do Centrum) zostały oczyszczone przy użyciu urządzenia Kärcher.

Przed porządkowaniem:

Po porządkowaniu:


Koszt przeprowadzonych prac porządkowania terenu przy Centrum, to kwota: 700,00 zł brutto (słownie: siedemset złotych 00/100).

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierz / s. Paulina Małgorzata Kopacz