Kontynuujemy prace... W lipcu 2022 został wykonany kolejne etap prac, to roboty okładzinowe polegające na wykonaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych w przestrzeni pomieszczeń gastronomicznych, technicznych, socjalnych oraz łazienkach przynależnych do kawiarni Cafe Chełmska w ramach powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z projektem i pod nadzorem arch. Marka Jankowskiego - Pracownia ArchTim w Koszalinie. Prace są realizacją projektu Fundacji Przymierze, która podejmuje działania zgodnie z celem statutowym przy Centrum. Współpracujemy w tym obszarze z Firmą: Usługi Ogólnobudowlane „CEGIEŁKA” Zygmunt Miziołek, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Rafała Miziołka. Całkowity koszt za wykonane prace, to kwota: 49.200,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100). Wydatkowanie środków z 1% w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz
Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / arch. Marek Jankowski, Pracownia ArchTim