Kolejne elementy: pierścienie i profile ze stali, zostały przetransponowane na teren kawiarni, to niezbędne elementy do montażu lin wewnątrz kawiarni. Pierścienie Konstrukcyjne i profile montażowe stanowią część projektu prac wykończeniowych przy aranżacji sali konsumpcyjnej Kawiarni Cafe Chełmska na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zgodnie z projektem arch. Marka Jankowskiego, Archtim przedmiotem tego zadania, było wykonanie pierścieni konstrukcyjnych mocujących liny, ze stali czarnej malowanej proszkowo w ilości 8 szt. Ponadto profili montażowych na liny z ceowników wierconych i malowanych proszkowo w ilości 18 szt. Kawiarnia stanowi integralną część powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego.


Elementy ze stali wykonała Firma SEMA-TIG Patryk Sarosiek z Koszalina. Całkowity koszt materiału i robocizny wyniósł: 22.632,00 zł brutto.  Wydatkowanie środków z 1% w ramach realizacji działań statutowych, wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz
Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / arch. Marek Jankowski, Pracownia ArchTim