Wiosenną porą zatroszczyliśmy się o kolejne dosadzanie w donicach kwiatów i roślin, co daje coraz piękniejsze efekty w otoczeniu zabytkowej wieży widokowej i Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Na nowo został też zaaranżowany pas roślin za figurą Maryi Niepokalanej, tak aby infrastruktura prowadząca do Centrum harmonizowała pięknem z całością otoczenia.
Fundacja Przymierze z Koszalina troszczy się o Górę Chełmską stara się tworzyć dla Państwa przestrzeń i klimat przyjemnego odpoczynku oraz zatrzymania. Przy realizacji tego projektu Fundacja Przymierze, podobnie jak w latach ubiegłym, współpracuje z firmą ogrodniczą Hortum Consilio Jakub Składowski z siedzibą w Parnowie. Fundacja korzysta także z możliwość okresowej, odpłatnej pielęgnacji roślin.

Zagospodarowanie terenu za figurą Maryi wraz z nasadzeniami, to koszt: 2.797,20 zł
(słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 20/100) Ponadto wieniec kwiatowy wokół figury Maryi, to koszt: 486,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / s. Paulina Małgorzata Kopacz