Zakończono realizację etapu prac i zamówień przygotowywanych od kwietnia 2023,  związanych z wykonaniem wycieraczek do Kawiarni Cafe Chełmska. Etap ten obejmował: roboty budowlane związane z wyrównaniem, zagruntowaniem i wylaniem posadzki w miejscach posadowienia wycieraczek - zewnętrzna przed wejściem do kawiarni o powierzchni 15m² (1 szt.) oraz wycieraczek wewnętrznych o powierzchni 6m² (2 szt.). Prace prowadziła firma Usługi Ogólnobudowlane „CEGIEŁKA” Zygmunt Miziołek z siedzibą w Boninie. Koszt: 3.075,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Produkcja i montaż wycieraczek dedykowanych do kawiarni Cafe Chełmska to: Clean ryps - 12mm z ramką z profilu aluminiowego; Clean rubber scrub - guma szczotka naprzemiennie - 22mm wraz z usługą transportu i montażu. Produkcja oraz montaż realizowany przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Koszt: 23.286,53 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 53/100).
Łączny koszt: 26.361,53 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 53/100). Wydatkowanie środków z 1% Fundacji Przymierze w ramach wspierania budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Przymierze / Marek Jankowski, Archtim
Rafał Miziołek, „CEGIEŁKA”; s. Paulina Małgorzata Kopacz